Nationale Straatspeeldag 2008Vandaag, woensdag 28 mei, is het weer Nationale Straatspeeldag. De dag waarop ouders en kinderen met allerlei acties aandacht vragen voor verkeersonveilige situaties. Maar natuurlijk is de Nationale Straatspeeldag vooral ook een groot kinderfeest. Vandaag, woensdag 28 mei, is het weer Nationale Straatspeeldag. De dag waarop ouders en kinderen met allerlei acties aandacht vragen voor verkeersonveilige situaties. Maar natuurlijk is de Nationale Straatspeeldag vooral ook een groot kinderfeest.

Nationale Straatspeeldag 2008Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Straatspeeldag gehouden. Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen. De dag is een echte actiedag met spandoeken, folders, ouders en natuurlijk veel spelende kinderen op straat. Door het afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd van omwonenden, de gemeente en voorbijgangers. Elke straat, buurt of school kan meedoen om zo de eigen omgeving veiliger en kindvriendelijker te maken.

De Nationale Straatspeeldag wordt georganiseerd door de  Verenigde-Verkeers-Veiligheids-Organisatie 3VO. Deze organisatie is ontstaan uit de Stichting Kinderen Voorrang, de Voetgangersvereniging en de Vereniging Veilig Verkeer Nederland. 3VO brengt de Nationale Straatspeeldag tot stand in samenwerking met lokale buurtgroepen, scholen, speeltuinverenigingen en andere organisaties. De deelnemende organisaties verzorgen hun eigen Nationale Straatspeeldag in hun wijk, buurt of straat. 3VO ondersteunt ze daarbij en zorgt ook voor landelijke publiciteit.
 
Scholen, buurten en straten die meedoen hebben van 3VO informatie ontvangen in de vorm van een straatspeeldagpakket en campagnemateriaal.

Meer informatie staat op de website van de Nationale Straatspeeldag: www.straatspeeldag.nl . Daar of via je gemeente, buurtcomité of 3VO kun je informeren welke deelnemers er in jouw buurt meedoen.