Bidden na het etenVader God,
Dank U voor deze maaltijd
dank U dat we samen mochten eten.
Help ons dat dit voedsel ons gezond en sterk houdt,
help ons dat we steeds doen wat U van ons vraagt.
Amen.
(bron www.dagelijksbrood.nl)

Heilige Geest,
U geeft liedfe in ons hart
en U brengt ons bij elkaar rond deze maaltijd.
Blijf bij ons met uw liefde,
dan blijven we ook bij U en bij elkaar.
Amen.
(bron www.dagelijksbrood.nl)

Goede God,
In de rijke landen is er vaak meer dan genoeg voedsel.
In de arme landen hebben veel mensen honger.
Geef ons genoeg verstand en ook
de bereidheid om te zorgen
dat er overal op aarde genoeg te eten is.
Amen.
(bron www.dagelijksbrood.nl)

Goede Vader,
Het is toch iets bijzonders dat wij weer konden eten en drinken.
Dank u wel.
Wilt u ons helpen dat wij dit nooit gewoon vinden
maar U steeds blijven bedanken.
Amen.
(bron www.dagelijksbrood.nl)

Lieve Heilige Geest,
Door deze maaltijd geeft U ons kracht om het goede te doen.
Wanneer we samen zijn, laat u ons dan merken dat U van ons houdt.
Dank U wel, blijf bij ons
dan kunnen wij ook aan anderen laten merken
dat wij van hen houden.
Amen.

(bron www.dagelijksbrood.nl)

Almachtige God, wij danken U voor al uw weldaden,
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader…
De Heer geve ons zijn vrede
En het eeuwige leven.
Amen.