Mystiek en ErosIn huwelijken en relaties komt het nogal eens voor dat seksualiteit spanningen oplevert. Volgens de auteurs kunnen de problemen te maken hebben met het spanningsveld tussen seksualiteit en religie. Ze willen ons helpen spiritualiteit en seksualiteit weer met elkaar te verzoenen. Ze zoeken daarvoor aanknopingspunten in mystieke bronnen en in de moderne psychologie. Lezing van dit boek draagt ertoe bij dat we meer bezield omgaan met seksualiteit en dat onze spiritua-liteit nieuwe levenskracht krijgt. Anselm Grün en Gerhard Riedl

Mystiek en ErosIn huwelijken en relaties komt het nogal eens voor dat seksualiteit spanningen oplevert. Volgens de auteurs kunnen de problemen te maken hebben met het spanningsveld tussen seksualiteit en religie. Ze willen ons helpen spiritualiteit en seksualiteit weer met elkaar te verzoenen. Ze zoeken daarvoor aanknopingspunten in mystieke bronnen en in de moderne psychologie. Lezing van dit boek draagt ertoe bij dat we meer bezield omgaan met seksualiteit en dat onze spiritua-liteit nieuwe levenskracht krijgt.

€ 12,95
Carolushuis