Muziek maakt kinderen intelligentHeel wat kinderen trekken in het nieuwe school­jaar vol goede moed naar de muziek­school. Gelijk hebben ze, want muzikale ont­wik­keling op jonge leeftijd maakt kinderen intelli­genter. Dat beweert de Duitse professor Asmus Hintz. Heel wat kinderen trekken in september vol goede moed naar de muziekschool. Gelijk hebben ze want muzikale ontwikkeling op jonge leeftijd maakt kinderen intelligenter. Dat beweert de Duitse professor Asmus Hintz.

Ruimtelijk inzicht

Muziek beïnvloedt de geest. “Neurologen en muziekpedagogen weten dat al lang, maar nu is de intelligentiebevorderende werking van muziek door een Amerikaanse studie daadwerkelijk aangetoond”, vertelt Hintz.

Muziek maakt kinderen intelligent“Studenten aan de Universiteit waren na het horen van Mozart beter in staat moeilijke vraagstukken op te lossen. Het positieve effect van muziek op het ruimtelijk inzicht en voorstellingsvermogen was tot een dag na het horen van de sonate meetbaar. Conclusie is dat alleen al het luisteren naar muziek het ruimtelijk inzicht groter wordt. Net deze hersenfunctie is nodig voor hogere activiteiten als wiskunde en schaken.”

Klassieke muziek

De soort muziek is daarbij wel van belang. Composities uit de barok en klassieke periode hebben een beter effect. Als het luisteren al effect heeft, wat doet het dan met musicerende kinderen? “Heel veel”, beweert de professor.

Toetsinstrument

Bij een ander onderzoek met zeven- en achtjarigen bleek dat zij die een toetsinstrument bespeelden, een 25% hogere wiskundig inzicht hadden dan de medescholieren. Moeiteloos berekenden de kinderen breuken die normaal pas door twaalfjarigen konden worden opgelost.
Toetsinstrumenten zijn daarbij zeer bevorderend. “De reden is dat alle drie elementen van de muziek, melodie, harmonie en ritme, aan bod komen. Het kind dient al deze elementen te beheersen en alle zintuigen aan te spreken.”

Evenwichtiger

Op het vlak van de sociale vaardigheden en de persoonlijkheidsontwikkeling bij het kind werden ook belangrijke resultaten gemeten. “In klassen waar regelmatig muziekonderwijs wordt gegeven zijn er geen leerlingen die uit de boot vallen. Kinderen zijn over het algemeen evenwichtiger, toleranter en voorzichtiger in de omgang met anderen. En juist deze eigenschappen kan de huidige maatschappij goed gebruiken. Muziek kan vele sociale problemen oplossen of minstens verzachten.” (Hln.be)