Mothers Prayers
Mothers Prayers regiodag NB

Eindhoven, za 17 maart
Mothers Prayers of Biddende Moeders houdt door het hele land regiodagen.
Daar kunnen moeders kennismaken met Mothers’ Prayers.
Ook binnenkort:
28 apr – Dordrecht Zuid-Holland
12 mei – Heiloo Noord-Holland