Mothers Prayers gebedsdagenOp dinsdag 11 en zaterdag 15 september worden er weer Mothers Prayers gebedsdagen gehouden in Limburg. Moeders en oma's bidden voor hun kinderen en kleinkinderen. Op dinsdag 11 en zaterdag 15 september worden er weer Mothers Prayers gebedsdagen gehouden in Limburg. Moeders en oma's bidden voor hun kinderen en kleinkinderen.
Als ouder heb je een grote wens: dat je kinderen gelukkig worden. In het bisdom Roermond zijn momenteel dertig groepen actief waar ‘biddende moeders’ regelmatig samenkomen om te bidden voor elkaars kinderen en kleinkinderen.

Mothers Prayers gebedsdagen Om iedereen te laten kennis maken met deze methode zijn alle (groot)moeders welkom tijdens één van de twee gebedsdagen die het Centrum voor Huwelijk en Gezin met Mothers Prayers Nederland in Limburg organiseert.

De gebedsdagen zijn bedoeld voor alle vrouwen met een hart voor kinderen, zowel dus de fysieke alsook de geestelijke (groot)moeders.

De dagen beginnen om 9.30 uur en eindigen rond 15.30 uur. Het programma bestaat uit een inleiding over de vreugde van het moederschap, een gebedsuur, een lunch (voor koffie/thee wordt gezorgd, zelf lunchpakket meenemen), een workshop en een afsluitende eucharistieviering.

Meer informatie

(0475) 38 68 92
chg@bisdom-roermond.nl

www.mothersprayers.com
www.rkactiviteiten.nl/motherprayers