CDA-Tweede Kamerlid Mona Keijzer (foto: CDA)De PvdA claimt bij monde van minister Plasterk het normen- en waarden­debat. Hij riep ouders onlangs op hun kinderen beter op te voeden. CDA-Tweede Kamerlid Mona Keijzer pleit voor een herstel van het ouder­lijk gezag. In Katholiek Nieuwsblad zet zij uiteen hoe dit herstel mogelijk is. De PvdA claimt bij monde van minister Plasterk het normen- en waardendebat. Hij riep ouders onlangs op hun kinderen beter op te voeden. Dat laat het CDA zich niet aanleunen. Tweede Kamerlid Mona Keijzer pleit voor een herstel van het ouderlijk gezag. In Katholiek Nieuwsblad zet zij uitgebreid uiteen hoe dit herstel mogelijk is.

CDA-Tweede Kamerlid Mona Keijzer (foto: CDA) Ze pleit onder meer voor herstel van autoriteit, het accepteren dat opvoeden een kwestie van vallen en opstaan is, het accepteren dat het leven niet maakbaar is en door bij die jongeren waarbij het misgaat direct en duidelijk op te treden.

“Ouders moeten hun kinderen beter opvoeden, aldus minister Plasterk vorige week in De Telegraaf. Vaders en moeders verzaken te vaak, wat geweld tegen hulpverleners en vrijwilligers in de hand werkt. Er is, zegt Plasterk, onvoldoende besef in de samenleving dat geweld niet acceptabel is. We zien de voorbeelden van onaangepast, asociaal gedrag, tegen hulpdiensten, politieagenten en onderwijzend personeel. We zien de jongens met capuchons op een schoolplein negatieve dingen zeggen over de scheidsrechter die zonder reden is doodgeschopt.

Als je in het openbaar vervoer een opmerking maakt over het bevuilen van metro of trein, kan je de wind van voren krijgen. Toch kan de oproep tot het beter opvoeden niet overal, altijd en voor alle kinderen op applaus rekenen. Volgens mij is daar een aantal redenen voor. (…) Samen met mijn man heb ik vijf zonen. De oudste is 18 en de jongste is 9. En ik garandeer de lezer dat het begeleiden van deze vijf naar de volwassenheid niet altijd vanzelf gaat. Anders gezegd: wij hopen op bloemen bij de finish”, aldus Keijzer.

In Katholiek Nieuwsblad van vrijdag 25 januari 2013 verschijnt het complete artikel van Mona Keijzer.