Moederschap niet verder uitgesteldDe gemiddelde leeftijd waarop vrouwen moeder worden, neemt niet meer toe. In 2006 waren vrouwen gemiddeld 31,1 jaar oud bij de geboorte van hun kind. Vrouwen die voor de eerste keer moeder werden, waren gemiddeld 29,4 jaar, even oud als in 2004 en 2005. Moederschap niet verder uitgesteldDe gemiddelde leeftijd waarop vrouwen moeder worden, neemt niet meer toe. In 2006 waren vrouwen gemiddeld 31,1 jaar oud bij de geboorte van hun kind. Vrouwen die voor de eerste keer moeder werden, waren gemiddeld 29,4 jaar, even oud als in 2004 en 2005.

In 1970 waren vrouwen gemiddeld iets ouder dan 24 jaar bij de eerste geboorte. Vooral tot halverwege de jaren negentig nam de gemiddelde leeftijd snel toe door het uitstel van het moederschap. Dit uitstelgedrag komt onder meer doordat vrouwen langer naar school gaan of studeren, en door de toegenomen arbeidsparticipatie. De laatste tien jaar stelden vrouwen de geboorte van hun eerste kind nog steeds uit. De afgelopen twee jaar lijkt het uitstel tot een einde gekomen. (CBS)