MoederretraitesIntussen is het een traditie geworden: de jaar­lijkse moeder­retraites. In 2016 worden drie stille moeder­retraites georga­ni­seerd die plaats­vinden in de vasten­tijd. Moeders zijn van harte uitge­no­digd om deel te nemen! Intussen is het een traditie geworden: de jaar­lijkse moeder­retraites. In 2016 worden drie stille moederretraites georganiseerd die plaatsvinden in de vastentijd. Moeders zijn van harte uitge­nodigd om deel te nemen!

MoederretraitesPaus Franciscus sprak in het kader van het Heilig Jaar:  “Het is belangrijk dat gelovigen een leven van barm­har­tig­heid leiden en dit in alle delen van de samen­leving uitdragen. Voor­waarts!”

Het leek ons mooi om gehoor te geven aan deze oproep en tijdens de moeder­retraites de barm­har­tig­heid centraal te stellen. Het is een thema waar wij allemaal mee te maken hebben in onze gezinnen, ons werk en ons persoon­lijke (geloofs)leven.

Wij zullen tijdens de retraite te gast zijn in het klooster van de Missie­zusters van het Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel. We hebben een eigen programma met diverse con­fe­ren­ties, maar sluiten ons regelmatig aan bij de gebeds­tijden van de zusters.

Data 2016

Dit jaar zal er ook weer een retraite zijn met (nog) meer stille tijd. Dit weekend (19-21 februari) staat onder leiding van pastoor Wilmink en is alleen bedoeld voor moeders die al minimaal twee keer aan een moeder­retraite hebben deelgenomen.

Weekenden 2016   Geestelijke begeleiding    
19-20-21 februari   Pastoor Wilmink
       26-27-28 februari   Pastoor Hagen
11-12-13 maart   Rector Schnell

Alle retraites beginnen op vrijdag­middag om 16.00 uur en eindigen op zondag­middag rond 14.00 uur. De kosten voor het weekend bedragen € 75,00. De prijs mag echter geen belemmering zijn om deel te nemen aan een moeder­retraite.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden mail dan naar: moederretraite@online.nl  Vergeet bij je aanmelding niet ook het weekend van je 2e en 3e keus te vermelden, dit voor het geval dat het weekend van je voorkeur al vol zit.

Na opgave ontvang je zo spoedig mogelijk een bevestiging, zodat je weet welk weekend je vrij mag houden!

Meer informatie