Moederretraites 2013In 2013 worden weer 3 stille retraites speciaal voor moeders geor­ga­ni­seerd. Als lei­draad voor de retraite is dit keer gekozen voor één van de drie godde­lijke deugden: ‘Geloof’. Dit thema sluit aan bij het door Paus Benedictus XVI afgekondigde ‘Jaar van het Geloof’.

“Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ (Matteüs 14, 30-31)

Moederretraites 2013In 2013 worden wederom 3 stille retraites speciaal voor moeders georganiseerd. Als leidraad voor de retraite is dit keer gekozen voor één van de drie goddelijke deugden: ‘Geloof’. Dit thema sluit aan bij het door Paus Benedictus XVI afgekondigde ‘Jaar van het Geloof’ waarin hij ons oproept “om mensen uit de woestijn te leiden, naar de plaats van het leven, naar vriendschap met de Zoon van God, naar Degene die ons het leven geeft, een leven in overvloed.”

Tijdens het weekend willen we in de stilte ons geloof in de gekruisigde, gestorven en verrezen Heer opnieuw ontdekken en verdiepen. Jezus reikt ons de hand en vraagt ons om in alle omstandigheden van ons leven op Hem te vertrouwen. Dit vertrouwen en geloof in Hem mogen wij op onze beurt in ons gezin voorleven en uitdragen.

Vastentijd

We hebben gemerkt dat veel moeders een voorkeur hebben voor een retraite in de vastentijd en we zijn dan ook heel blij dat alle 3 de weekenden dit keer in de vastentijd vallen. Wij zullen te gast zijn in het klooster van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel. Uiteraard hebben wij een eigen programma met diverse conferenties maar wij zullen ons regelmatig aansluiten bij de gebedstijden van de zusters.

Stilte

Op verzoek van een aantal trouwe deelnemers organiseren we dit jaar (bij voldoende belangstelling) voor het eerst ook een retraite waarbij de stilte zal duren tot na de afsluiting op zondagmiddag. Dit weekend, onder leiding van pastoor Wilmink, is alleen bedoeld voor moeders die al minimaal twee keer aan een moederretraite hebben deelgenomen.

De retraites beginnen op vrijdagmiddag om 16.30 uur en eindigen zondagmiddag rond 14.00 uur. De kosten voor het weekend bedragen € 70,00. De prijs mag echter geen belemmering zijn om deel te nemen aan de moederretraite.

Je aanmelding zien we graag per email: moederretraite@online.nl tegemoet. Vergeet niet ook het weekend van je 2e en 3e keus te vermelden mocht het weekend van je voorkeur al vol zitten.

    Weekenden 2013   Geestelijke begeleiding
  22-23-24 februari   Pastoor M. Hagen
  1-2-3 maart   Pastoor M. Hagen
  22-23-24 maart   Pastoor R. Wilmink