Online GetijdengebedWie regelmatig de getijden -lezingen, Lauden, Middag­gebed, Vespers en Completen- bidt, is ongetwijfeld expert in gebruik van het gedrukte brevier. Voor wie misschien toch niet zo goed zijn weg weet of gewoon voor het gemak is er het online getijdengebed. Online GetijdengebedWie regelmatig de getijdengebeden – lezingen, Lauden, Middaggebed, Vespers en Completen – bidt, is ongetwijfeld expert in gebruik van het gedrukte brevier. Voor wie misschien toch niet zo goed zijn weg weet of gewoon voor het gemak is er het online getijdengebed.

Online Getijdengebed

Onder de website van De Tiltenberg is een online getijdengebed beschikbaar. Al snel na de introductie werd een inlogprocedure opgezet vanwege auteursrechten. Geïnteresseerden kunnen per email een gratis toegangscode aanvragen via getijdengebed@gmail.com

Op computer, tablet of smartphone

Getijdengebed op de smartphoneNatuurlijk kan de website gewoon via een desktopcomputer of notebook worden geraadpleegd. Voor mobiel(er) gebruik is echter ook een mobiele variant beschikbaar. Zelfs op een smartphone is het online getijdengebed comfortabel te gebruiken.

Getijdengebed

Bij ‘getijdengebed’ denk je misschien aan een rijk versierd boek van eeuwen geleden, of aan kloosters, mummelende monniken, metten en lauden. Misschien weet je niet dat het getijdengebed dagelijks over de hele wereld wordt gebeden door priesters, diakens, seminaristen en leken. Thuis, maar ook in kerken en kapellen. In de Begijnhofkapel in Amsterdam bijvoorbeeld worden dagelijks aan het eind van de middag de vespers gebeden door een of meer priesters en leken. Wie daaraan deelneemt, beseft niet meteen dat hij zo een gebedstraditie voortzet die teruggaat tot de eeuwen voor Christus.

Radio Maria

Ook op Radio Maria, te ontvangen via AM675, kun je dagelijks de lauden en vespers meebidden. Zo hoef je het niet alleen te doen. Door de week elke ochtend om 7.00 uur de Lauden en om 17.30 uur de Vespers. In de weekende wisselen twee kloosters elkaar af: Huize Het Korenveld te Merkelbeek bidt om 6.45 uur de Lauden en om 17.30 uur de Vespers. Bij de Sint-Adelbertabdij te Egmond-Binnen worden om 7.00 uur de Lauden gebeden en om 17.00 uur de Vespers.

Meer info

Gelukkig is naast de gebeden ook uitgebreide informatie over het getijdengebed te vinden onder de knop ‘Toelichting’. Daar staat keurig informatie over oorsprong, betekenis en opbouw van het getijdengebed alsook een gebruiksaanwijzing van de website en zelfs een lijst van veelgestelde vragen.

Screenshot van de iBreviary app

iBreviary App

Voor wie andere talen machtig is, bestaat er de gratis app iBreviary. Zowel voor Android als iOS is er een app beschikbaar met maar liefst acht talen/rites: Italiaans, Engels, Spaans, Frans, Roemeens, Ritus van Ambrosius, Latijn en Vetus Ordo. Behalve het getijdengebed staan er nog veel meer gebeden en lezingen in. Een Nederlandse versie zal er helaas voorlopig wel niet inzitten.