Jacques Maritain‘Rome Reports’ meldt dat het proces voor de zaligverklaring van Jacques Maritain (1882-1973) en zijn echtgenote Raïssa Oumançoff eindelijk van start gaat. Volgens Victor Soldevilla van het Pauselijke Joannes-Paulus II-Instituut voor Huwelijk en Gezin is het echtpaar een model voor het moderne katholieke gezin.

Volgens ‘Rome Reports’ gaat het proces voor de zaligverklaring van Jacques Maritain (1882-1973) en zijn echtgenote Raïssa Oumançoff eindelijk van start. Jacques Maritain groeide op in een protestants gezin, zijn echtgenote was een joodse migrante. Onder invloed van de Franse katholieke schrijver Léon Bloy en hun studie van Thomas van Aquino bekeerden beiden zich tot het katholicisme. Later hebben zij zich ook verdienstelijk gemaakt bij de bevordering van de relaties tussen joden en christenen.

Jacques MaritainJacques Maritain was voorvechter van een christelijk humanisme. De hoogleraar in Parijs was tevens een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het neothomisme, dat opnieuw aansluiting zocht bij het denken van Thomas van Aquino en de scholastiek. Jacques Maritain is een van de belangrijkste christelijke denkers van de vorige eeuw. Met Emmanuel Mounier was hij een van de roergangers van het personalisme, dat een alternatief zocht voor individualisme of collectivisme. De sociale filosofie van Maritain oefende sterke invloed uit op de christendemocratie in Europa.

Jacques en Raissa leerden elkaar kennen aan de Sorbonne in Parijs, tijdens hun zoektocht naar een filosofisch antwoord op de belangrijkste levensvragen. Volgens Jean Lafitte van de Pauselijke Raad voor het Gezin bekeerden zich meer dan 50 mensen onder wie prominenten, kunstenaars en schrijvers onder hun invloed tot het katholicisme. “Een keer per week vond bij hen thuis een overleg plaats. Hun geestelijke en intellectuele inzichten waren bijzonder vruchtbaar.” Victor Soldevilla van het Pauselijke Joannes-Paulus II-Instituut voor Huwelijk en Gezin bestempelt het koppel als model voor het moderne katholieke gezin. (Kerknet.be)