Business Plan voor de hemel...Het is zondagmiddag. Onze jongens zijn met elkaar naar de bioscoop. Het is rustig. Onze pastoor had vanochtend nog gepreekt dat je Gods stem alleen in het verborgene kan waarnemen. Nu was het rustig. Ik zat op de bank. En ik had in handen een Business Plan van een dochteronderneming van de KLM. Die had ik van mijn zoon gekregen. Die werkt via Randstad bij een BV van de KLM groep. Het is zondagmiddag. Onze jongens zijn met elkaar naar de bioscoop. Het is rustig. Onze pastoor had vanochtend nog gepreekt dat je Gods stem alleen in het verborgene kan waarnemen. Nu was het rustig. Ik zat op de bank. En ik had in handen een Business Plan van een dochteronderneming van de KLM. Die had ik van mijn zoon gekregen. Die werkt via Randstad bij een BV van de KLM groep.

Business Plan voor de hemel...Mijn zoon weet wel dat ik graag zulke documentatie van onze kinderen ontvang. Dan weet je een beetje wat er speelt bij hun werkzaamheden. Erg leuk dat hij dat Business Plan voor mij meegebracht had. In zulke documenten staat overigens ook vaak informatie die ik sowieso interessant vind. Ik sloeg de eerste bladzijde open. Groot staat daar “Mission: We help travellers on a delightful journey.” De betreffende BV zorgt voor verkoop van tickets en voor service aan klanten van Air France en KLM.

Wat ik leuk vond aan mijn studietijd was dat ik allerlei theorieën van de economie op de RK leer toepaste. Daar dacht ik toen over na. Ik was in de luxe positie dat ik voor nadenken de tijd kon nemen. Het heeft me geen windeieren gelegd. Ik heb geleerd tijdens die wetenschappelijke opleiding diep over dingen na te denken en dingen van alle kanten te bekijken.

Zo ook nu. Nu ik even wat tijd heb gekregen op zondagmiddag om over dingen na te denken. Zonder dat het een onderwerp is dat een taak of een opdracht betreft. Tevens leidt dat weer tot een blog. De afgelopen tijd was meer een tijd van “speelbal zijn”. Wel nadenken, maar altijd omdat het moet. Omdat de omstandigheden tot keuzes dwongen. Nu, deze zondagmiddag, geniet ik even van zalige vrije tijd. Beschouwend wegduiken in literatuur naar vrije keuze. Zalige zondagsrust!

Mij viel op aan het businessplan, dat ik in de vorm een tijdschrift in handen had, dat meteen heel duidelijk was waar de BV voor stond. De missie was duidelijk. Ieder personeelslid had een exemplaar gekregen. Als je het openslaat is het duidelijk waar “we” voor staan. Waar sta ik zelf eigenlijk voor, vroeg ik mezelf af. Als je mijn boek openslaat, of als God mijn boek aan het einde van mijn aardse leven openslaat, treft hij dan meteen “mijn mission statement” aan? Ja, gaf ik mezelf antwoord. Die mission statement is “ik wil in de hemel komen”. Het vraag en antwoord spel ging nog even verder door mij heen. Is dat wel de goeie leidraad voor je leven, vroeg ik mezelf af.

De juiste diepe grondhouding waarmee je al je dingen doet? Leg de catechismus vraag en antwoord eens naast je eigen gedachten: “Waartoe zijn we op aarde? Om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.” Eigenlijk is dat ook nog niet eens helemaal goed, beredeneerde ik. Niet zoals de engelen het doen. De engelen dienen God en zingen lofliederen voor Gods troon. Punt. Belangeloos. Niet God dienen om een reden. Zoals in de catechismusvraag, of in mijn eigen mission statement. Namelijk, ik wil gelukkig zijn, ik wil in hemel komen, en daarom dien ik God maar. Het “moet” belangelozer. Nou ja, in de retraite die ik begin van de vastentijd mag doen, zal ik daar nog eens verder over nadenken en bidden.

Met betrekking tot die mission statement van de BV zal God tevreden zijn. Inhoudelijk, althans op het eerste gezicht. Reizigers helpen om een fijne reis te hebben. Daar kan toch niets op tegen zijn.

Verder schoot door mij heen dat God in de Heilige Schrift de slimme aanpak van de onrechtvaardige rentmeester prees. Die werd door zijn meester veroordeeld wegens verkwistend beheer. Die rentmeester schold toen delen van schulden van pachters kwijt, om later als hij ontslagen was, bij de vrienden die hij gemaakt had vanwege het kwijtschelden van de schulden, terecht kon. Die slimheid van de BV, de mooie slogan of mission statement, het mooie tijdschrift. Dat is mooi. En ook het resultaat was mooi: 97% van de doelen die ze zich gesteld hadden, was bereikt. Maar vanwege verslechtende economische omstandigheden van de opdrachtgever moest het nog efficiënter gaan.

Verderop in het “tijdschrift”, in dat business plan, stonden de kille cijfers op de mooie blauwe kleur van de KLM. Het percentage telefoontjes of bestanden via Facebook en Twitter dat binnen de gecontracteerde tijd stond was vaak hoog. Maar het moet allemaal veel sneller gaan. Sommige dingen die eerst binnen een uur afgehandeld moesten worden, daar mag nu een half uur over gedaan gaan worden. Het business plan ademde de sfeer van: “We deden het al erg goed, maar het moet nog veel beter.” Dat redden we nooit concludeerde mijn zoon ook direct. Er komt verder ook een heel nieuwe plan van werken. Thuiswerk, andere coaching van het team et cetera. Allemaal verandering en verbetering. Daarmee zouden de nieuwe targets gehaald gaan worden! De net nieuw aangestelde directeur, met zeer veel ervaring binnen de KLM groep, had daar alle vertrouwen in.

Ik heb nog diepere vragen bij de mission statement: betekent het dat de klantgerichtheid die binnen veel kortere tijd gerealiseerd moet gaan worden, dat dat ten koste van het personeel gaat? De mensen werkten erg hard zei de directeur in een interview, maar er komt een nieuw plan en het moet allemaal sneller en anders. En betekent het dat klantgerichtheid gelukt is als het telefoongesprek of het digitale berichtje binnen de gestelde tijd is? Want met deze cijfers werd het succes van de company onderbouwd?

Ik steek de hand maar in eigen boezem. Begin van de vastentijd ga ik in de retraite overwegen of mijn mission statement, mijn algemene levensdoel wel goed is. Als het helemaal niet goed is, dan moet het allemaal anders. Als mijn geweten niet teveel bezwaard is, dan probeer ik de levenshouding te bevestigen en desnoods marginaal aan te passen. Het is aan God om te oordelen. Zijn beoordeling wil ik graag te weten komen. Daarom is een retraite en de zondagsrust goed.