Inspiratie Magazine - Misbruikschandalen houdt nieuwe katholieken niet tegenJaarlijks worden in Nederland honderden volwassenen rooms-katholiek. Aan deze aantallen is niets veranderd na de berichten over misbruik in de katholieke Kerk. Uit onderzoek van Inspiratie Magazine blijkt dat bekeerlingen zich geenszins laten weerhouden door negatieve berichtgeving. Jaarlijks worden in Nederland honderden volwassenen rooms-katholiek. Aan deze aantallen is niets veranderd na de berichten over misbruik in de katholieke Kerk. Uit onderzoek van Inspiratie Magazine blijkt dat bekeerlingen zich geenszins laten weerhouden door negatieve berichtgeving over de rk-Kerk en ook niet door de soms aarzelende ontvangst vanuit de Kerk zelf.

Betrokken en actief

Inspiratie Magazine - Misbruikschandalen houdt nieuwe katholieken niet tegenHet aantal volwassen toetreders bleef ongeveer hetzelfde toen de berichtgeving over de misbruikschandalen in Nederland en België begin 2010 in alle hevigheid losbrak. Uit diverse interviews in Inspiratie Magazine komt naar voren dat dit voor belangstellenden absoluut geen reden was om weg te blijven of zich niet te laten dopen.

Uit de cijfers werd al eerder duidelijk dat de hoeveelheid uitschrijvers steeg na de negatieve berichtgeving. De uitschrijvers zijn voornamelijk randkerkelijken. De nieuwe katholieken die er in recente jaren bijkwamen, trekken zich echter niet terug en staan bovendien heel anders in de Kerk dan de uitschrijvers. Zij komen vaker en zijn actiever in de lokale gemeenschap.
 

België

In België zijn andere effecten zichtbaar. Daar lieten zich naar aanleiding van de negatieve berichtgeving veel minder mensen uitschrijven dan in Nederland. Tegelijk zijn hier jaarlijks ook veel minder (ongeveer – 80 procent) volwassenen die toetreden tot de Kerk.

Wat hier kan meespelen is dat van-huis-uit-katholieken, die zich opnieuw actief verbinden aan de Kerk, niet worden geteld als Nieuwe Katholiek. In België is de meerderheid van de bevolking katholiek gedoopt en dus al ingeschreven. In Nederland zie je een vergelijkbaar effect in typisch katholieke regio’s als Brabant en Limburg. De meeste Nieuwe Katholieken worden geteld in de bisdommen Rotterdam en Haarlem-Amsterdam.

De editie van Inspiratie Magazine met daarin het onderzoek, de cijfers, de interviews en tips voor parochies om belangstellenden wél met open armen te kunnen ontvangen, verschijnt rond vrijdag 16 december.

Quotes uit de interviews:

Nieuwe katholiek Linda liet zich dopen toen de misbruikschandalen het nieuws domineerden: “Ik heb daar over gesproken met de pastoor, maar was zelf al van mening dat deze dingen meest heel lang geleden zijn gebeurd en dat de mensen met wie ik nu te maken heb, hier los van staan. Het is onterecht om de hele rooms-katholieke Kerk over één kam te scheren.”

Roy: “Net als de mens is de Kerk zalig en zondig. Ook ik ben verbaasd over de mondiale omvang van misbruikschandalen in de katholieke Kerk. Ondanks dat vind ik dat de Kerk, net als andere godsdiensten, niet alleen beoordeeld moet worden op de misstanden, maar ook op de goede dingen.”