Mirjam Sterk“Overheid moet ervoor zorgen dat gezinsleven kan functioneren”
Als reactie op de wekelijkse stelling van Katholiekgezin.nl pleit Mirjam Sterk, CDA Tweede-Kamerlid, voor een nieuwe rol van de overheid naar het gezin. Het gezin als samenlevingsverband zou het uitgangspunt moeten zijn, en niet alleen de individuen daarbinnen. De verantwoordelijkheid van ouders bij de opvoeding staat voorop. De overheid dient het gezin daarbij te ondersteunen en faciliteren. “Overheid moet ervoor zorgen dat gezinsleven kan functioneren”

Als reactie op de wekelijkse stelling van Katholiekgezin.nl pleit Mirjam Sterk, CDA Tweede-Kamerlid, voor een nieuwe rol van de overheid naar het gezin. Het gezin als samenlevingsverband zou het uitgangspunt moeten zijn, en niet alleen de individuen daarbinnen. De verantwoordelijkheid van ouders bij de opvoeding staat voorop. De overheid dient het gezin daarbij te ondersteunen en faciliteren.

Mirjam SterkDat het gezin in deze tijd onder druk staat, heeft volgens Mirjam Sterk drie oorzaken. Ten eerste de gebroken gezinnen die andere eisen stellen aan de opvoeders. Ten tweede de grote hoeveelheid prikkels als drank, drugs, de beeldcultuur en daarmee samenhangend de seksualisering van de samenleving en tot slot de verminderde sociale samenhang tussen gezinnen. Dat vraagt dus ook een nieuwe rol van de overheid, aldus Mirjam Sterk, waarbij het gezin als samenlevingsverband het uitgangspunt is en niet alleen de individuen daarbinnen.

De stelling op de site Katholiekgezin.nl luidde “De overheid moet het gezin meer ondersteunen”. 49% meent dat de overheid een actief gezinsstimulerend beleid moet volgen, 32% verwacht een gezinsvriendelijker beleid (onderwijs, kinderbijslag, verkeer). 12% ziet de ondersteunende rol van de overheid vooral in het helpen van probleemgezinnen en slechts 7% in opvoedcursussen van de overheid.

Volgens Mirjam Sterk zou de overheid het gezin moeten ondersteunen door de voorwaarden te creëren waaronder het gezin kan functioneren. Dat betekent dat er een goede combinatie mogelijk moet zijn om werk en zorg voor de kinderen goed te verdelen. En er moet een plaats zijn waar je terecht kunt met vragen over opvoeding, de Centra voor Jeugd en Gezin. Maar ook: goede ouderschapsverlof regelingen, schooltijdbanen, kinderopvangregelingen waarbij er voor het CDA ook een vergoeding hoort te staan tegenover informele opvang door familie.