Ministerie van Familie en GezinHernieuwde invoe­ring van een minis­ter voor familie en gezin en een maat­schap­pe­lijke stage zijn twee van de vijftien voor­stellen die de meeste stemmen kregen op een partij­bijeen­komst van het CDA op zaterdag 10 september. Ministerie van Familie en GezinHernieuwde invoe­ring van een minis­ter voor familie en gezin en een maat­schap­pe­lijke stage zijn twee van de vijftien voor­stellen die de meeste stemmen kregen op een partij­bijeen­komst van het CDA op zaterdag 10 september.

Tijdens de bijeenkomst met zo'n duizend leden konden eigen voor­stellen worden ingebracht over vijf thema’s. Deze voorstellen werden vervolgens besproken en er kon uiteindelijk -heel modern, middels een app- op worden gestemd.

Gezinsminister

Meest opvallend is dat het idee van een ministerie voor gezinszaken weer van stal wordt gehaald, maar dit keer zonder thema ‘jeugd’ expliciet in de titel. In februari 2010 kwam er door de val van het kabinet Balkenende IV een einde aan het ministerschap van Rouvoet dat drie jaar heeft geduurd. Door reductie van het aantal ministeries sneuvelde het Ministerie voor Jeugd en Gezin voordat het veel had kunnen betekenen. De nieuwe Minister voor Familie en Gezin moet zorgdragen “voor meer aandacht en betere ondersteuning van gezinnen en families, van jong tot oud en in elke samenstelling”.

Maatschappelijke stage

Daarnaast valt op dat de leden van het CDA kennelijk waarde hechten aan de maatschappelijke stage. In juli 2011 werd het wetsvoorstel aangenomen waarmee scholieren in het voortgezet onderwijs verplicht minimaal 30 uur onbetaald vrijwilligerswerk moesten doen. Het regeerakkoord van kabinet Rutte II schafte deze bijdrage aan de samenleving alweer af. Redenen om de maatschappelijke stage weer in te voeren zijn “de verbinding, het normbesef en burgerschap in de samenleving te versterken”.

Verkiezingen 2017

Half oktober wordt het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA verwacht. Het is afwachten of deze voorstellen het partijprogramma halen of tussentijds sneuvelen. Op woensdag 15 maart 2017 staan de Tweede Kamerverkiezingen gepland.