Mgr.Mixa: € 1500 opvoedingsgeldDe bisschop van Augsburg, mgr. Walter Mixa, en de staatssecretaris van het Beierse ministerie voor Sociale Zaken, Melanie Humi, hebben zich op een colloquium in Augsburg uitgesproken voor het geven van een echte keuzevrijheid aan jonge moeders tussen beroepsbeoefening en zorg voor het gezin. Mgr.Mixa: € 1500 opvoedingsgeldDe bisschop van Augsburg, mgr. Walter Mixa, en de staatssecretaris van het Beierse ministerie voor Sociale Zaken, Melanie Humi, hebben zich op een colloquium in Augsburg uitgesproken voor het geven van een echte keuzevrijheid aan jonge moeders tussen beroepsbeoefening en zorg voor het gezin. Alleen zo hebben jonge moeders de mogelijkheid zich in de eerste drie jaren van hun kinderen volledig of grotendeels te wijden aan de opvoeding van hun kinderen. Bisschop Mixa uitte in dit verband scherpe kritiek op het al jaren in het ongerede verkerende Duitse beleid inzake maatschappij en gezin. “Dat in onze maatschappij veel jonge moeders hun kleine kinderen in handen moeten geven van door de staat ingestelde opvang door vreemden om economisch te kunnen overleven, is een schandaal”, aldus de Augsburgse bisschop. “Als een moeder per maand netto 1500 euro opvoedingbeloning zou krijgen, wat ze nu kwijt is aan de opvang, dan zou ze werkelijk kunnen kiezen tussen werk en gezin.” Volgens mgr. Mixa zouden veel moeders dan besluiten hun kind voorrang te geven boven beroepsuitoefening. (kath.net)