De Kerk heeft je lief - Mgr. LéonardOnder de aansprekende titel ‘De Kerk heeft je lief!’ is bij uitgeverij Betsaida het boek van mgr. Léonard verschenen over de thematiek van gescheiden relaties en de plaats van nieuw samengestelde gezinnen binnen de Kerk. Onder de aansprekende titel ‘De Kerk heeft je lief!’ is bij uitgeverij Betsaida het boek van mgr. Léonard verschenen over de thematiek van gescheiden relaties en de plaats van nieuw samengestelde gezinnen binnen de Kerk.

De Kerk heeft je lief - Mgr. LéonardHet boek, dat origineel in het Frans is verschenen onder de titel L’Église vous aime, is door uitgeverij Betsaida uitgegeven ter voorbereiding op de bisschoppensynode over het gezin die in oktober in Rome plaatsvindt.

Reeds als professor, en later als bisschop van Namen en als aartsbisschop van Mechelen-Brussel heeft mgr. Léonard altijd een grote zorg en aandacht betoond voor gezinnen in moeilijkheden.

De pastorale zorg voor mensen van wie het huwelijk is vastgelopen vormt een grote uitdaging voor de Kerk in onze dagen, allereerst vanwege het feit dat het verschijnsel van ontwrichte en nieuw samengestelde gezinnen wijd verbreid is. Tevens is het een grote uitdaging om op dit gevoelige gebied de waarheid van het onverbrekelijke christelijk huwelijk te verbinden met een barmhartige benadering van mensen die uit elkaar zijn gegaan, gescheiden of hertrouwd.

Dit boek is de vrucht van veelvuldig luisteren naar mensen in dergelijke situaties. In een heldere en directe taal gaat mgr. Léonard in op de concrete levensproblematieken, waarbij hij zich inspant om een onverkorte trouw aan het evangelische ideaal, zoals de Kerk dat voorstelt, te verenigen met een warme openheid voor het lijden van concrete mensen.

Mgr. André Léonard was gedurende meer dan twintig jaar hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en tevens dertien jaar president van het Séminaire Saint-Paul in Louvain-la-Neuve, voordat hij in 1991 bisschop werd van Namen. Van 2010 tot aan zijn emeritaat in 2015 was hij aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Details – De Kerk heeft je lief

auteur: Mgr. André Léonard
titel: De Kerk heeft je lief
Jaartal: 2015
Uitgave: Eerste
ISBN: 978 94 91991 14 1
aantal pagina’s: 143
uitvoering: Paperback
 prijs: € 12,50
 bestellen: www.betsaida.org

NB. Zodra de prijs bekend is, wordt het boek toegevoegd aan het bestelformulier