Bisschoppen in RomeMgr. Hendriks, hulp­bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam, heeft op zijn per­soon­lijke website een artikel geplaatst over de komende gezins­synode in Rome. Mooie woorden over een beladen alge­mene bisschop­pen­synode. Bisschoppen in RomeMgr. Hendriks, hulp­bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam, heeft op zijn per­soon­lijke website een artikel geplaatst over de komende gezins­synode in Rome. Mooie woorden over een beladen alge­mene bisschop­pen­synode.

“Het thema van de syode is: ‘De roeping en de zending van het gezin in de kerk en de wereld van vandaag’, maar uit het werkdocument (Instrumentum Laboris) dat deze zomer is verschenen blijkt duidelijk dat het als de taak van de synode wordt gezien om mensen nabij te zijn die gewond zijn geraakt door een gebroken huwelijk en mensen te helpen die zich voorbereiden op een huwelijk of willen groeien in hun relatie. Dit werkdocument is het gesprekspaper voor de synode.”