Mgr. G. de KorteVolgens mgr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom Den Bosch, is er “juist op het terrein van huwelijk, gezin en seksualiteit”, “sprake van veel weerbarstigheid”. Volgens mgr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom Den Bosch, is er “juist op het terrein van huwelijk, gezin en seksualiteit”, “sprake van veel weerbarstigheid”.

“Niemand van ons gaat zonder verwondingen door het leven”, schrijft de bisschop van Den Bosch in de onlangs verschenen juli-editie van de BisdomNieuwsbrief.

Trouwbelofte

Mgr. G. de KorteDaarin gaat de bisschop in op de apostolische exhortatie Amoris Laetitia, die paus Franciscus dit jaar publiceerde naar aanleiding van de bisschoppensynodes over huwelijk en gezin in 2014 en 2015. Volgens mgr. De Korte wordt in Amoris Laetitia “duidelijk dat paus Franciscus de leer rond huwelijk en gezin niet fundamenteel kan of wil veranderen”.

“Het huwelijk is geen contract dat kan worden opgezegd als een van de partijen niet meer kan leveren. Over het huwelijk wordt, in de lijn van het onderwijs van Christus, gesproken als een verbond voor het leven. Juist de katholieke traditie zet dus in op duurzame trouw. Maar tegelijkertijd weet de paus ook van een wereldwijde crisis in relaties. Een derde tot de helft van alle huwelijken eindigt uiteindelijk in een scheiding. En dat niet alleen in de westerse wereld maar ook in Rusland en veel landen van Zuid-Amerika. Ook binnen de katholieke geloofsgemeenschap leven miljoenen gelovigen die hun trouwbelofte niet hebben kunnen houden”, aldus mgr. De Korte.

‘Wijze pastor’

Volgens de bisschop pleit de paus “tegen die achtergrond”, “voor een barmhartige houding ten opzichte van allen die zwak zijn en imperfect”.

“Falende mensen moet de Kerk niet afstoten maar zorgzaam nabij zijn. Niet afstoten maar luisteren, begeleiden en waar mogelijk opnieuw integreren is, als ik goed lees, wat paus Franciscus voorstaat. Juist op het terrein van huwelijk, gezin en seksualiteit is er sprake van veel weerbarstigheid. Niemand van ons gaat zonder verwondingen door het leven. Als een wijze pastor weet paus Franciscus dat soms de koninklijke weg onbegaanbaar is geworden en dat niet weinig echtparen een onverharde kronkelweg moeten gaan”, schrijft mgr. De Korte.

‘Dialoog met mensen’

Volgens de bisschop houdt “onze paus” in Amoris Laetitia “een pleidooi voor een inclusieve Kerk”. “De paus wil geen muren bouwen maar bruggen. Ook mensen die relationeel falen, maken deel uit van de Kerk en moeten met hun leven verder kunnen. Wijze pastores kunnen, in de beslotenheid van de pastorale ontmoeting, falende mensen bijstaan en helpen zodat zij de reis van het leven kunnen vervolgen. Het gaat om blijvende dialoog met mensen die, ook als zij tekortschieten, schepselen van God zijn en blijven”, besluit mgr. De Korte zijn schrijven. (Katholiek Nieuwsblad)