Mgr. De Jong temidden van andere deelnemersHulpbisschop Everard de Jong van Bisdom Roermond heeft eind mei namens de Euro­pese bis­schop­pen deel­ge­nomen aan een inter­na­tio­nale confe­ren­tie over het gezin in Mozambique. Hulpbisschop Everard de Jong van bisdom Roermond heeft eind mei namens de Europese bisschoppen deelgenomen aan een internationale conferentie over het gezin in Mozambique.

Mgr. De Jong temidden van andere deelnemersMgr. De Jong was één van de 35 deelnemers, onder wie 22 bisschoppen uit Europa en Afrika, die naar deze conferentie waren afgereisd. Initiatief voor deze bijeenkomst, die als thema ‘De vreugde van het gezin' droeg, was van de Council of Bishop's Conferences of Europe (CCEE) en het Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (SECAM).

In de eerste, CCEE, zijn 33 Europese bisschoppenconferenties vertegenwoordigd en de SECAM is een overlegorgaan waarin 37 nationale en acht regionale bisschoppenconferenties van Afrika en Madagascar vertegenwoordigd zijn

In de slotverklaring hebben de aanwezige bisschoppen van Europa en Afrika beloofd hun evangelisatie-inspanningen te verdubbelen door zich meer te richten op de gezinspastoraal in hun bisdommen en de visie op het christelijke gezin niet alleen voor gelovigen maar voor alle mensen van goede wil te verduidelijken en aan te reiken.

De bisschoppen uitten de wens om “het licht van Christus te laten schijnen door onze pastorale zorg voor gezinnen uit te breiden, door onze jeugd op het heilig sacrament van het huwelijk voor te bereiden, door onze gezinnen, met of zonder kinderen, bij te staan met geestelijke steun, door zorg te dragen voor de ouderen en niet te vergeten zij die gescheiden zijn in welke omstandigheid zij ook verkeren.”

Tijdens de drie dagen durende bijeenkomst gaven de diverse bisschoppen uit zowel Afrikaanse als Europa lezingen over onderwerpen als: de antropologische, sociale en kerkelijke uitdagingen voor het gezin; vreugde en lijden van het gezin; de missie van de bisschoppen in het verkondigen van het ‘Evangelie van het Gezin’. Mgr. De Jong sprak, samen met de Zuid-Afrikaanse bisschop Sithembele Sipuka, over de rol van de Kerk en de bisschoppen in de dialoog met de samenleving en overheden aangaande gezinszaken.