Mgr. Van den HendeDe aanmeldingen stromen binnen, maar we willen jullie toch aanmoedigen om je vooral op tijd op te geven! Opgave is voor de inkopen, maar ook voor de groepsindelingen van de kinderen essentieel. De aanmeldingen stromen binnen, maar we willen jullie toch aanmoedigen om je vooral op tijd op te geven! Opgave is voor de inkopen, maar ook voor de groepsindelingen van de kinderen essentieel.

Gezinsdag – Daden van liefde

“Ons geloof in de liefde van Christus is de bron van onze eigen daden van liefde.” Precies op dit thema ‘Daden van Liefde’ zal mgr. J. van den Hende op de komende katholieke Gezinsdag nader ingaan.

Gezinnen, met kindren in alle leeftijden, zijn op zondag 5 oktober welkom in de Parochiekern H. Willibrord in Oegstgeest.

Mgr. Van den HendeHet IHGO (Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding) organiseert op zondag 5 oktober opnieuw een katholieke gezinsdag. Dit keer zijn we te gast bij de Parochiekern H. Willibrord in Oegstgeest.

De dag begint om 11.00 uur met een Eucharistieviering waarin mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, zal voorgaan. Voor de kinderen zal er een kinderwoorddienst zijn.

Dagprogramma

Na de H. Mis is er een gezamenlijke lunch in de school naast de kerk. Dit wordt heel gezellig en anders dan voorgaande jaren waar de kinderen en ouders apart lunchten. Vervolgens is in de middag voor alle leeftijden een geschikt programma. Elke groep gaat op zijn eigen wijze met het thema Daden van Liefde aan de slag. Zoals altijd zal voor de oudere tieners in een uitdagend programma worden voorzien. Voor de allerkleinsten is er een crèche.

Mgr. Van den Hende verzorgt voor de ouders een lezing over het thema. Dit wordt dan verder uitgewerkt in deelgroepen.

Thema Daden van Liefde

Het thema sluit aan op het gezinsweekend dat afgelopen voorjaar plaatsvond en over Liefde begint thuis ging. Voor mgr. Van den Hende begeeft zich met dit aansluitende thema Daden van Liefde op bekend terrein. Juist dit thema kreeg de afgelopen maanden extra aandacht in het bisdom Rotterdam. Bisschop Van den Hende nam zelf het initiatief tot het Jaar van Daden van Liefde in het verlengde van het Jaar van het Geloof (2012-2013). Bij de start van Daden van Liefde zei de bisschop over 'geloof' en 'daden van liefde': “Ons geloof in de liefde van Christus is de bron van daden van liefde. Daden van liefde mogen onderstrepen dat ons geloof vrucht mag dragen. We willen daarom de daden van liefde opnieuw benadrukken en inoefenen met elkaar.”

Details

Wat:   Katholieke gezinsdag
Wanneer:   Zondag 5 oktober 2014
Kosten:   15 euro per gezin
Brood zelf meenemen
voor alle drankjes en versnaperingen wordt gezorgd
Waar:   H. Willibrordkerk, Rhijngeesterstraatweg 35, Oegstgeest
Tijd:   10.00 uur ontvangst en inschrijving
Afsluiting:   Om 16.00 uur komen we samen en sluiten we af met een gezellige borrel
Einde:   16.30 uur einde programma

Aanmelden