Meer kinderen in pleeggezinIn het afgelopen jaar hebben 24.150 kinderen kortere of langere tijd in een pleeggezin gewoond. Dat zijn er 800 meer dan in 2009, zo blijkt donderdag uit cijfers van stichting Pleegzorg Nederland. Meer kinderen in pleeggezinIn het afgelopen jaar hebben 24.150 kinderen kortere of langere tijd in een pleeggezin gewoond. Dat zijn er 800 meer dan in 2009, zo blijkt donderdag uit cijfers van stichting Pleegzorg Nederland.

Uit de statistiek in het Factsheet pleegzorg 2010 blijkt dat de steigende lijn vanaf het jaar 2000 doorzet. Het aantal pleegkinderen is sinds 2000 verdubbeld.

Het aantal gezinnen dat kinderen wil opvangen steeg met bijna 3000 tot 15.500. Ondanks de groei is er echter niet voor ieder kind een passend pleeggezin beschikbaar, zo stelde Pleegzorg Nederland.

Wel heeft een campagne de interesse voor pleegouderschap aangezwengeld. Sinds de start in maart hebben 7350 mensen een informatiepakket opgevraagd.

Aantal pleegkinderen 2000 - 2010