Meer hoogbejaarden zonder kinderenHet aantal 65-plussers stijgt van 2,5 miljoen in 2009 naar 4,2 miljoen in 2050. Die verwachting sprak het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag uit. Het aantal 65-plussers stijgt van 2,5 miljoen in 2009 naar 4,2 miljoen in 2050. Die verwachting sprak het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag uit.

Meer hoogbejaarden zonder kinderenIn 2009 is een kwart van de 65-plussers 80 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2050 dit aandeel is opgelopen tot 40 procent. Het aandeel senioren dat jonger dan 70 is, zal slinken van 30 naar 21 procent.

De stijging van het aantal hoogbejaarden komt onder meer door de hoge geboortecijfers in de naoorlogse periode tot begin jaren zeventig. Ook dalende sterfterisico’s dragen aan de stijging bij.

In 2009 is 33 procent van de mensen ouder dan 80 een man. Dat komt doordat vrouwen een hogere levensverwachting hebben. In de komende jaren zal het aandeel mannen in verhouding groter worden doordat de levensverwachting van mannen sneller stijgt dan die van vrouwen. In 2050 zal naar verwachting 44 procent van de 80-plussers man zijn.

In 2050 zullen er meer ouderen zijn zonder kinderen dan nu, voorspelt het CBS. De huidige 65-jarige vrouwen werden geboren in 1944. Van die vrouwen bleef 11 procent kinderloos. De 65-jarigen van 2050 zijn geboren in 1985. Naar verwachting zal van deze generatie vrouwen 20 procent uiteindelijk geen kind krijgen. (NRC)