Meer dan 800.000 handtekeningen voor Europees burgerinitiatief One of usEuropees burger­initia­tief Eén van ons (One of us) maakt bekend, dat er meer dan 800.000 steun­be­tui­gingen ontvangen zijn van mensen, die de Europese campagne voor de bescherm­waar­dig­heid van het leven vanaf de conceptie onder­steunen. Het coördinatiekantoor van het Europees burger­initiatief Eén van ons (One of us) maakt bekend, dat er meer dan 800.000 steunbetuigingen ontvangen zijn van mensen, die de Europese campagne voor de bescherm­waar­dig­heid van het leven vanaf de conceptie onder­steunen.

Meer dan 800.000 handtekeningen voor Europees burgerinitiatief One of usConcreet zijn er 802.408 steun­betuigingen ontvangen.

Negen landen hebben het door de Europese Commisie vast­gestelde minimum aantal steun­betuigingen verzameld.
De reacties op de aktie Eén van ons tot dusver, laten duidelijk de uitdruk­kelijke wens zien van de Europese burger, om de bescherm­waardigheid van het embryo in EU wetgeving te erkennen. Dit komt tot uiting in het aantal landen waarin het Initiatief loopt én het totaal aantal ontvangen steun­betuigingen.

De organisatie stelt zich tot doel om vóór 1 november 2013 in totaal 1.200.000 steunbetuigingen te verzamelen.

Begunstigers van het initiatief zijn lid van een burger­comité, samen­gesteld uit burgers van Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Polen, met steun van persoon­lijk­heden en organisaties binnen de lidstaten van de EU.

Het burger­initiatief wordt in Nederland onder­steund door diverse politieke partijen, kerken en maat­schappe­lijke organisaties, waaronder de Nederlandse Bisschoppen­conferentie, het IHGO en natuurlijk Katholiekgezin.nl.

Informatie of steunbetuiging