Stop dokter Corrie - 8000 handtekeningen!Meer dan 8.000 hand­teke­ningen zullen dins­dag­middag 19 november worden aange­boden aan de vaste Kamer­com­missie van OCW om de Tweede Kamer te vragen actie te onder­nemen tegen het programma­onder­deel ‘Dokter Corrie’ in het Schooltv Weekjournaal. Stop dokter Corrie - 8000 handtekeningen!Meer dan 8.000 handtekeningen zullen dinsdagmiddag 19 november worden aangeboden aan de vaste Kamercommissie van OCW om de Tweede Kamer te vragen actie te ondernemen tegen het programmaonderdeel ‘Dokter Corrie’ in het Schooltv Weekjournaal.

In ruim een maand tijd hebben maar liefst 8.000 ouders, grootouders, leerkrachten en belangstellenden aangegeven dat ze ook vinden dat het programmaonderdeel ‘Dokter Corrie’ van de buis moet. Hiermee is wel aangetoond dat er een groot aantal mensen zeer ongelukkig is met deze ongewenste en onaangekondigde seks-promotie van de NTR met ondersteuning van lobbyclub Rutgers WPF.

Dankzij de recente aandacht in de media voor de aanbieding van de petitie loopt de teller nog flink op. Interessant zijn de reacties op een bericht in de Telegraaf van vandaag.

Over het algemeen zijn korte reacties op krantenwebsites niet de plek waar je de meest weloverwogen en genuanceerde proza kunt verwachten, zo ook onder genoemd bericht. Maar als je gaat turven, is het merendeel het toch met de petitie eens.

Wat bij de reacties op de website van De Telegraaf alsook op sociale media opvalt is dat veel reacties er maar blind van uitgaan dat de mensen achter de petitie allemaal uit de biblebelt komen. Allereerst alsof die mensen niet meetellen, maar bovendien laten de opgegeven plaatsnamen duidelijk zien dat ondertekenaars lang niet allemaal uit de biblebelt komen. Bovendien zitten er bijvoorbeeld ook behoorlijk veel islamitisch klinkende namen tussen. De website www.stopdoktercorrie.nl laat geen spoor zien van enige religieuze of filosofische binding.

Heel bijzonder is dat sommige reacties stellen dat Dokter Corrie kindzwangerschappen voorkomt. Hoe Dokter Corrie dat precies voor elkaar gaat krijgen, zeggen ze er helaas dan weer niet bij. Of de oproep om maar lekker aan de slag te gaan, het necrofiele zoenen met een geraamte of de banale en platvloerse grappen dit bewerkstelligt wordt helaas niet duidelijk.

Ook zijn er reacties die schermen met de aanname dat er meer mensen te vinden zouden zijn die vóór programmaonderdeel Dokter zijn, alsof het een democratische beslissing is. Wat deze reacties zich niet realiseren is dat met het promoten van een vrije seksuele moraal de rechten van kinderen geschonden worden.

“Ouders hebben het recht (en de plicht) om hun kind te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Zij hebben het recht om dit te doen in vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en op een wijze die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. De overheid respecteert deze eerste verantwoordelijkheid van ouders in de opvoeding en beschermt het kind tegen schadelijke informatie en/of inmenging door derden. Ook scholen dienen deze rechten te respecteren en op passende wijze te ondersteunen.” Dit is geregeld in het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind, dat ook door Nederland is ondertekend.

De vraag is eigenlijk wat de NTR nou eigenlijk bezielt om het alom gewaardeerde programma Schooltv Weekjournaal zo te misbruiken. Hebben ze opdracht gekregen van de regering om zich met seksuele voorlichting bezig te gaan houden? Hebben scholen er om gevraagd? Welnee! De hoofdredactrice van Schooltv Weekjournaal heeft, in wat een dolle bui moet zijn geweest, bedacht dat het misschien wel leuk zou zijn om een Koefnoen-actrice in te huren om een paar sketches te spelen over een onderwerp dat haar kennelijk nogal bezig houdt: seks.

Stel je nou eens voor dat het NOS Journaal doodleuk en zonder aankondiging les gaat geven hoe je een condoom om moet doen. Dat is net zo absurd als wat er nu in het Schooltv Weekjournaal gebeurt. Een weekoverzicht is niets meer en niets minder dan het nieuws dat in de afgelopen week is gebeurt, objectief verslaan. Daar past promotie van een vrije seksuele moraal, zoals lobbygroep Rutgers WPF die voorstaat, toch helemaal niet in?

Onze staatssecretaris Sander Dekker dacht zich er met het beantwoorden van de Kamervragen van Joël Voordewind gemakkelijk van af te kunnen maken, maar de race is nog niet gelopen. Door te stellen dat de omroep zelf verantwoordelijkheid draagt, gaat hij volledig voorbij aan het feit dat de NTR niet zomaar een omroep is, maar een taakomroep. Zij zijn wel degelijk verantwoording verschuldigd aan het ministerie en ze worden betaald door jou en ik – de belastingbetalers.

Maandag 25 november is er een wetgevingsoverleg Media waar de petitie zeker besproken moet worden. De grote vraag is natuurlijk of de staatssecretaris zich er nogmaals niets van aantrekt, zoals hij bij de Kamervragen heeft gedaan, of dat hij nu toch in actie komt en het enig juiste doet: de NTR terugfluiten. De tijd zal het leren. Het ziet er niet naar uit dat de bezorgde ouders zich met een kluitje in het riet zullen laten sturen!