Meer aandacht voor het gezin graagDuitse bisschoppen hebben in hun nieuwjaarsboodschap opgeroepen tot grotere waardering voor het gezin, “opdat die hun levensnoodzakelijke taak beter zouden kunnen vervullen”. Duitse bisschoppen hebben in hun nieuwjaarsboodschap opgeroepen tot grotere waardering voor het gezin, “opdat die hun levensnoodzakelijke taak beter zouden kunnen vervullen”.

Meer aandacht voor het gezin graagDe bisschop van Passau, mgr. Wilhelm Schraml, onderstreepte het buitengewone maatschappelijke belang van het gezin voor onze samenleving. Hij riep ook de Kerk zelf op meer inspanningen te leveren voor de gezinnen opdat die hun levensnoodzakelijke taak beter zouden kunnen vervullen.

De centrale plaats van het gezin in de samenleving moet ook worden betrokken bij debatten over bijvoorbeeld arbeid op zon- en feestdagen. “Wij mogen onze kinderen niet in de virtuele wereld van film en televisie achterlaten. Wij moeten hen aansporen zich sterker op mens en milieu te richten.” Mensen moeten zich minder richten op consumptie. God, en niet geld, moet een centrale plaats krijgen in hun leven.

Aartsbisschop Ludwig Schick van Bamberg drong erop aan dat de actuele discussie over waarden naar een deugdenpraktijk vertaald wordt. “De voorbije honderd jaar werd het woord deugd steeds sterker door het woord waarde verdrongen. Waarden zijn goede ideeën en theorieën, maar zij moeten steeds naar de praktijk vertaald worden.” (KerkNet/Kath.net)