La Manif pour Tous - 24 maart 2013In het centrum van Parijs hebben zondagmiddag honderdduizenden Fransen tegen de invoering van het ‘homohuwelijk’ en het daaraan verbonden adoptierecht gedemonstreerd. In het centrum van Parijs hebben zondag­middag honderd­duizenden Fransen tegen de invoering van het ‘homohuwelijk’ en het daaraan verbonden adoptie­recht gedemon­streerd.

La Manif pour Tous - 24 maart 2013 Daarbij kwam het tot schermutselingen met de politie. Volgens Franse media verzamelden de demon­stranten zich op de Avenue de la Grande Armée, een van de hoofd­straten. De oorspron­ke­lijke route over de Champs-Élysées hadden de autori­teiten met een beroep op de openbare orde niet toegestaan. Het kwam tot scher­mutselingen met de politie toen enige deelnemers desondanks bij de Arc de Triomphe probeerden op de Champs-Élysées te komen. Volgens oog­getuigen­berichten zette daarop agenten traangas tegen de demonstranten in, onder wie veel gezinnen met kinderen. Beelden getuigen van een zeer opstandige stemming.

Franse kardinaal

De eigenlijke route zou al kort na het begin van de manifestatie overvol geweest zijn. De organisatoren verwachtten in aanloop naar de demonstratie volgens berichten een miljoen mensen. De politie ging uit van 150.000 tot 200.000 mensen. De protestactie werd ook ondersteund door de katholieke Kerk, waaronder ook de voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie, de Parijse kardinaal André Vingt-Trois.

Frigide Barjot

Al enige maanden lang gaan de Fransen zowel voor als tegen het homohuwelijk de straat op. Organisator van de acties tegen het homohuwelijk en het ´gaystremisme´ is het onafhankelijke verbond 'Manif pour tous', aan het hoofd waarvan de katholieke cabaretière Frigide Barjot staat. Volgens de organisatie deden vandaag uiteindelijk 1,4 miljoen mensen aan de demonstratie mee, de politie hield het op 300.000 mensen.

Kloof

In februari heeft het Franse parlement voor de invoering van het homohuwelijk gestemd en het daaraan verbonden adoptierecht. Vanaf 4 april buigt de Franse senaat zich over de wet, waartegen behalve het verbond 'Manif pour tous' ook de oppositie en de katholieke Kerk protesteren. Volgens commentator Ivan Rioufol wordt in de massale protesten de cultuurkloof zichtbaar tussen de Fransen en wie hen besturen. Opiniepeilingen bewijzen dat de demonstraties zin hebben: het draagvlak voor het homohuwelijk zou afnemen. (KN)