March for Life (foto: AP)Met een massale opkomst in onder meer Washington D.C. en San Francisco heeft naar schatting bijna een kwart miljoen mensen vóór het leven en tegen abortus gedemonstreerd. De jaarlijkse March for Life vindt plaats rond de datum waarop in 1973 in de VS abortus werd gelegaliseerd.
March for Life (foto: AP)Met een massale opkomst in onder meer Washington D.C. en San Francisco heeft naar schatting bijna een kwart miljoen mensen vóór het leven en tegen abortus gedemon­streerd. De jaarlijkse March for Life vindt plaats rond de datum waarop in 1973 in de VS abortus werd gelegaliseerd (22 januari 1973).

De straten en kerken van Washington D.C. werden afgelopen maandag overspoeld met tien­duizenden, voor­namelijk jonge mensen die naar de hoofdstad van de VS waren gekomen om deel te nemen aan de jaarlijkse Mars voor het Leven. De eerste schattingen lopen uiteen tussen de 100.000 en 200.000 deelnemers aan de Mars zelf.

Wake vooraf

Wake vooraf­gaand aan de March for LifeAan de vooravond ervan, op zondag­middag, vulde de Basiliek en Nationaal Heiligdom van Maria, Onbevlekte Ontvangenis, zich tot de nok toe met ruim 10.000 gelovigen. De H. Mis om 18 uur ving aan met een processie met honderden seminaristen, diakens en priesters, gevolgd door 39 priesters en 5 kardinalen. De wake aan de vooravond van de Mars voor het Leven bestond uit de H. Mis, vele getuigenissen, het bidden van een nationale rozenkrans voor het leven en Aanbidding van middernacht tot 's morgens.

Veel jeugd

Omdat de vraag voor deelname aan de Jeugd Manifestatie op de ochtend van de Mars zo overweldigend was dit jaar, had het aartsbisdom van Washington voor het eerst nog een tweede locatie aangewezen. Naast de bijna 18.000 jongeren in het Verizon Center, waren nog eens zo’n 10.000 tieners verzameld in het DC Armory, waar zij meer de H. Mis vierden, luisterden naar toespraken en muzikale optredens bijwoonden. Nog zes andere kerken hadden om dezelfde tijd hun deuren geopend om alle deelnemers de gelegenheid te bieden aan de H. Mis deel te nemen. Aartsbisschop Pietro Sambi, apostolisch nuntius in de Verenigde Staten, was diep onder de indruk en sprak de jongeren toe: “Hoe mooi wanneer zoveel jongere broers en zusters samenkomen.” Mgr. Sambi las de jongeren een brief voor van paus Benedictus XVI.

Westkust

March for Life (foto: AP)Ook op andere plaatsen in de VS werd een Mars voor het Leven georganiseerd. In Dallas bijvoorbeeld namen zo’n 10.000 mensen deel. Volgens een ooggetuige “twee keer zo veel als vorig jaar”. Aan de westkust, in San Francisco, verzamelden zich zo’n 50.000 mensen voor de Mars voor het Leven. Een recordaantal deelnemers, zo bevestigde ook de lokale politie.

Culturele verschuiving

Hoewel president Barack Obama de herdenking van de legalisering van abortus juist aangreep om zijn steun aan deze wetgeving te bevestigen, verwezen de vele sprekers bij de Mars voor het Leven-bijeenkomsten naar de “culturele verschuiving die plaatsvindt”. Zo sprak kardinaal DiNardo de hoop uit dat de recente wijzigingen binnen het Congres ook veranderingen teweeg zouden kunnen brengen voor de abortuswetgeving. Hij wees op twee nieuwe wetsvoorstellen – de Abortus Non-Discrimination Act, die bevestigt dat een gezondheidsinstelling niet mag worden gedwongen door de overheid abortussen uit te voeren of eraan deel te nemen. En een wet waarin wordt geregeld dat belastinggeld niet wordt gebruikt voor het promoten of ondersteunen van abortussen binnen de VS en erbuiten.

Recordaantal bij Franse Mars

March for Life in FrankrijkOok in Frankrijk ging men massaal de straat op. Voor deze zevende editie van de Mars voor het Leven was een recordaantal van 40.000 mensen op de been. Voor het eerst had de paus middels een brief zijn zegen overgebracht voor de Mars in Frankrijk. Mede daardoor en door de deelname van vier bisschoppen kreeg de Mars in de media volop aandacht.

Een verslaggever merkte op dat afgelopen november in Frankrijk een gelijksoortig enthousiasme ontstond nadat de paus eerder had opgeroepen tot een wake voor het ongeboren leven. Vooral jongeren mobiliseerden op internet grote groepen mensen toen er in oktober nog maar een paar officiële wakes gepland stonden. Resultaat was dat op de dag van de wake geen enkel bisdom zonder viering was: over geheel Frankrijk namen zo’n 400 kerken, kapellen en gemeenschappen deel. Velen beschouwen het succes van de Mars voor het Leven als het resultaat van de dynamiek van afgelopen november.

Geen verslaggeving

March for LifeHet is schrijnend om te moeten ontdekken dat in het Nederlands taalgebied – bij publicatie van dit bericht – er GEEN EEN Nederlandse bron op internet te vinden is die over de Mars voor het Leven publiceert. Wel vonden we nog een Vlaamse site waarop vermeld staat dat rond 10 januari alle Vlaamse parlementsleden een brief hebben ontvangen met een foetusmodel van 10 weken. Bedoeling van de organiserende Beweging voor Christelijke Solidariteit is meer aandacht en middelen voor abortuspreventie. Schokkend op deze site, maar ook tekenend, is de zinsnede: “Het aantal abortussen in ons land (België) blijft immers stijgen en dat al 20 jaar lang (18.870 in 2009). In ons land worden per dag gemiddeld 60 kinderen of 3 klasjes geaborteerd. Dit is een middelbare school per week.”

In Brussel zal op 27 maart voor de tweede keer een Mars voor het Leven plaatsvinden.

Nederland

Rkactiviteiten.nl Pro Life In Nederland organiseert Schreeuw om Leven al jaren een Mars voor het Leven. Deze vindt steeds plaats op of rond de 18e december, de datum waarop in Nederland in 1980 de abortuswet werd aangenomen. In Nederland vinden jaarlijks ruim 30.000 abortussen plaats.

Overzicht van Pro-Life activiteiten