Marriageweek NLOver een week is het Valenstijnsdag. In het buitenland wordt al enkele jaren rond deze dag de MarriageWeek gevierd: een week om het huwelijk in het zonnetje te zetten. In Nederland is het idee nu ook opgepakt. Dit jaar nog lokaal en volgend jaar nationaal, als het aan de nieuwe stichting ligt. Over een week is het Valenstijnsdag. Een aantal jaar geleden startte in het buitenland het initiatief van de MarriageWeek: een week om het huwelijk in het zonnetje te zetten. In Nederland is het idee nu ook opgepakt. Dit jaar nog lokaal en volgend jaar nationaal, als het aan de nieuwe stichting ligt.

Marriageweek NLDe initiatiefnemers zijn van mening dat het huwelijk van grote waarde is voor de samenleving. Dat willen zij ieder jaar in verschillende plaatsen gaan uitdragen op educatieve, sociale en ludieke manieren. Hoe? Kijk voor verschillende voorbeelden op www.marriageweek.nl

Gezonde huwelijken

Op 3 februari is in Amersfoort de oprichting bekendgemaakt van Stichting MarriageWeek Nederland. Met ingang van 2010 organiseert zij jaarlijks rondom Valentijnsdag een 'MarriageWeek'. Via de MarriageWeek wil de nieuwe stichting het grote belang van gezonde, duurzame huwelijken positief ondersteunen. Het opbreken van huwelijken leidt namelijk vaak tot hoge maatschappelijke en financiële kosten voor de samenleving. Jaarlijks zullen rondom Valentijnsdag in steden en dorpen educatieve, sportieve, culinaire en culturele activiteiten worden ontwikkeld, die echtgenoten aansporen extra aandacht aan elkaar te geven. Met de MarriageWeek wil de nieuwe stichting een platform bieden, waarop nieuwe en bestaande initiatieven met eenzelfde doelstelling kunnen worden samengebracht.

Plaatselijke activiteiten

Tijdens de eerste MarriageWeek in Nederland, van 7 tot en met 14 februari 2010, wil de stichting vooral op plaatselijk niveau activiteiten ontwikkelen. In onder meer Houten, Zoetermeer, Apeldoorn en Heerde worden activiteiten georganiseerd. Dat varieert van een dansavond, een candlelightdinner, verwendagen en een 'ontbijt op bedpakket' tot een speciale kerkdienst voor echtparen. Voor kerkdiensten op zondag 14 februari a.s. is er een speciale preek geschreven over het huwelijk door Arenda Haasnoot (www.pkn.nl en www.alphaconnect.nl). Er zijn burgemeesters, die overwegen tijdens de eerste MarriageWeek op het raadhuis echtparen uit hun woonplaats te ontvangen, die langer dan 25 jaar zijn gehuwd.

Menselijk geluk

De nieuwe stichting stelt, mede op grond van wetenschappelijk onderzoek (promotieonderzoek mw. dr. J.P.M. Soons aan de Vrije Universiteit,november 2009), dat gezonde, duurzame huwelijken het geluk van de partners en de eventuele kinderen bevorderen. Hiermee wordt eveneens voorkomen dat er kosten voor de samenleving ontstaan, want bij echtscheiding wordt vaak een beroep gedaan op de sociale zekerheid. Daarnaast toont onderzoek aan dat kinderen, betrokken bij echtscheiding, vaker te maken krijgen met jeugdhulpverlening. Goede, duurzame huwelijken zorgen niet alleen voor menselijk geluk , maar dragen ook actief bij aan een gezonde samenleving.

In een toelichting zegt woordvoerder Jan Hol van Stichting MarriageWeek Nederland:
"Het huwelijk blijft in ons land de meest gekozen samenlevingsvorm. Daarom willen we helpen een mentaal klimaat te ontwikkelen, waarin mensen er trots op kunnen zijn dat ze getrouwd zijn en blijven. Als alternatief voor het huwelijk kiezen veel mensen momenteel voor ongehuwd samenwonen. Maar als de leeftijd stijgt, daalt het aantal samenwonenden. Samenwonen blijkt meestal een tijdelijk alternatief voor het huwelijk. Vooral als er kinderen komen, gaan de partners vaak alsnog trouwen."

Internationaal

Stichting MarriageWeek Nederland is aangesloten bij vergelijkbare organisaties in acht andere Europese landen en in de Verenigde Staten en Australië. Deze organisaties ontwikkelen elk jaar zogenaamde 'vieringmomenten' rondom het huwelijk. Marriage Week International is in 1996 in Engeland ontstaan. Het bestuur van de nieuwe stichting in Nederland bestaat uit Romkje Fountain, Elly van Meel, Hans Liefhebber en Jan Hol. Het zijn allen vrijwilligers die al langere tijd, via andere organisaties, bij dit onderwerp zijn betrokken.  

www.marriageweek.nl
www.marriage-weekinternational.com