Marriage WeekIeder jaar organi­seert de Stich­ting Marriage Week een week voor echt­paren rond Valen­tijnsdag. Tijdens de Marriage Week van 7 – 14 februari nemen horeca, detail­handel, organsaties en kerken de gelegen­heid te baat echtparen eens in het zonnetje te zetten. Marriage WeekIeder jaar organi­seert de Stich­ting Marriage Week een week voor echt­paren rond Valen­tijnsdag. Tijdens de Marriage Week van 7 – 14 februari nemen horeca, detail­handel, organsaties en kerken de gelegen­heid te baat echtparen eens in het zonnetje te zetten.

In het kader van de Marriage Week houdt een aantal kerken een huwelijkszondag, zoals bijvoorbeeld in Tilburg, Oisterwijk en Roermond.

Vorig jaar heeft ook een flink aantal rerstaurants meegedaan. Als de restauranthouders hun arrangementen bij de site van Marriage Week hebben aangemeld, dan kun je ze daar terugvinden.

De nationale opening van de Marriage Week vindt dit jaar plaats op maandag 6 februari in Rotterdam.

Nadere gegevens, ook over de diverse activitetien, staan op de site van de Marriage Week.