Maria Mater KringEven bijkomen tijdens een stille retraite in klooster Regina Carmeli te Sittard. Het kan in het weekend van vrijdag 30 maart t/m Palmzondag 1 april 2012 onder leiding van kapelaan Lucas Simons. Maria Mater KringEven bijkomen tijdens een stille retraite in klooster Regina Carmeli te Sittard. Het kan in het weekend van vrijdag 30 maart t/m Palmzondag 1 april 2012 onder leiding van kapelaan Lucas Simons.

Thema

"Hosanna; Gezegend de Komende in de naam des Heren”.
Met deze woorden mogen we Christus zingend welkom heten in ons leven.

De priester die de retraite zal leiden is kapelaan Simons. Hij zal verschillende inleidingen verzorgen en we zullen ons regelmatig aansluiten bij de communiteitsvieringen van de zusters. Het grootste gedeelte van dit weekend wordt in stilte doorgebracht (van vrijdagavond na het avondeten tot zondagmiddag vóór het middageten). Na iedere inleiding is er gelegenheid tot biechten of een gesprek.

De kosten voor dit weekend bedragen € 85,00. De prijs mag echter geen belemmering zijn om deel te nemen. U kunt zich opgeven (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) via het volgende e-mailadres: j.houwers3@kpnplanet.nl . Als u zich liever telefonisch aan wil melden, of als er vragen zijn, dan kunt u met één van de onderstaande mensen contact opnemen. Na opgave ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging en rond 21 maart ontvangt u alle benodigde, praktische informatie.

Meer informatie

Karin Houwers 077-4746084
Marlies Jetten 077-4741548
Kapelaan Simons 0475-340130