Judith van Hoof - Gezinsdag Een Gezin met Karakter“Ik roep mannen op hun rug te rechten en ook in de Kerk hun rechtmatige plek in te nemen. Te vaak zie je dat het alleen vrouwen zijn die het initiatief nemen.” Dit was de boodschap van Peter van Hoof die samen met zijn vrouw Judith sprak op de gezinsdag van zondag 21 november in Schoonhoven. “Ik roep mannen op hun rug te rechten en ook in de Kerk hun rechtmatige plek in te nemen. Te vaak zie je dat het alleen vrouwen zijn die het initiatief nemen.” Dit was de boodschap van Peter van Hoof die samen met zijn vrouw Judith sprak op de gezinsdag van zondag 21 november in Schoonhoven.

De gezinsdag, en parallel daaraan de gezinsdag voor alleenstaanden, beide met het thema ‘Een gezin met karakter’ van afgelopen 21 november was goed bezocht. Ouders en kinderen volgden een eigen programma, nadat ze gezamenlijk in de parochiekerk te Schoonhoven de H. Mis hadden gevierd.

Judith van Hoof - Gezinsdag Een Gezin met KarakterIn het ochtendprogramma spraken Peter en Judith van Hoof over het thema 'Een gezin met karakter'. “De man van nu wordt te vaak neergezet als een sul. Pak er maar eens een kinderboek bij, dan komen de vaders er niet best van af. Ik roep mannen op hun rug te rechten en ook in de Kerk hun rechtmatige plek in te nemen. Te vaak zie je dat het alleen vrouwen zijn die het initiatief nemen.” Aldus Peter van Hoof.

Het echtpaar vroeg aandacht en respect voor de verschillen tussen mannen en vrouwen, waarbij Peter van Hoof constateerde dat de man naar de achtergrond lijkt te verdwijnen in Kerk en kerkelijke organisaties. Vanuit een eigen persoonlijke band met God zouden mannen hun talenten en mogelijkheden juist moeten gebruiken, ook om hun eigen gezin te stimuleren in de geloofsontwikkeling.

De dag werd georganiseerd door het IHGO, katholiekgezin.nl en Inspiratie Magazine. Het was een inspirerende dag waarop katholieke gezinnen uit hele land elkaar konden ontmoeten en ervaringen uitwisselen op het gebied van onder meer seksuele opvoeding en omgaan met de moderne media in het gezin.

Gratis nummer

Een interview met het echtpaar Van Hoof staat in de laatste editie van Inspiratie Magazine. Dit nummer is op aanvraag nog verkrijgbaar via (073) 613 67 05 of via info@inspiratiemagazine.nl

Hier staan nog veel meer foto's