Man en Vrouw (peper en zoutstel)Man en vrouw hogere schepping dan dieren. God heeft de mens als bruidspaar geschapen. Zonder Eva was Adam maar eenzaam. Er waren wel dieren. Een dier lijkt wat op de mens. Een hond bijvoorbeeld kan zien. Een hond kan voelen. Maar een hond kan niet geloven in God.

Man en vrouw hogere schepping dan dieren

God heeft de mens als bruidspaar geschapen. Zonder Eva was Adam maar eenzaam. Er waren wel dieren. Een dier lijkt wat op de mens. Een hond bijvoorbeeld kan zien. Een hond kan voelen. Maar een hond kan niet geloven in God.

Man en Vrouw (peper en zoutstel)Een hond kan blij zijn dat hij je ziet. Omdat je hem eten geeft. Omdat je hem gezelschap geeft. Maar niet omdat hij zich kan inleven in jou en daarom iets voor jou wil betekenen. Hij kan alleen vanuit zijn eigen instincten en zintuigen handelen. Hij heeft geen motief, geen intentie om het voor jou te doen zonder er iets voor terug te krijgen. Met zo'n hoge liefde is hij niet geschapen.

Daarom zegt Adam ook als hij alle dieren gezien heeft en een naam heeft gegeven dat hij nog steeds eenzaam is. Een totale levensgemeenschap kan hij niet hebben. Daarom gaf God hem een vrouw. Hiermee kan hij zijn hele persoon delen. Zoals mannen en vrouwen vanuit het huwelijkssacrament nog steeds kunnen. Gevoelens delen, lichamelijk samenzijn. Maar ook een delen dat ver uitstijgt boven wat dieren kunnen: man en vrouw kunnen van gedachten wisselen en samen tot God bidden.

Man en vrouw verschillend

Als ze allebei hetzelfde zouden zijn, dan was er niets uit te wisselen. Dan kunnen ze geen hulp zijn voor elkaar. Dan vullen ze elkaar niet aan. Dat man en vrouw lichamelijk anders geschapen zijn behoeft geen toelichting.

Maar als de vrouw meer empathie heeft, meer gevoel heeft wat de ander nodig heeft, meer inlevingsvermogen heeft; dan is de man nuchterder en kijkt meer naar feiten. Het ene is niet beter dan het andere. Beide is liefde. Beide is nodig.

Voor wat betreft deze psychologische analyse zijn wetenschappelijk nog veel andere dingen over mannen en vrouwen te zeggen. Erover denken is goed, als het maar dienstbaar is aan wat God als orde in zijn schepping heeft gelegd. Het blijft immers een feit dat God de mens als man en vrouw, als bruidspaar geschapen heeft. Aan mensen wordt allereerst en bovenal gevraagd vanuit het geloof te leven. Te aanvaarden de waarheid die geopenbaard is. Die niet altijd volledig te begrijpen is. En het menselijk verstand wil het liefst alles zelf snappen.

Daarover heeft Christus het vandaag in het evangelie. Dat we het koninkrijk Gods, zijn ordening van de schepping aannemen als een kind. Dat wil zeggen dat we ontvankelijk zijn voor zijn Woord, voor Gods openbaring.

Huwelijk o.b.v. gevoel-alleen brengt scheiding

Overigens als je níet vanuit het geloof leeft, als je níet vanuit het huwelijkssacrament leeft, níet verstandig over de dingen nadenkt, dan blijft het gevoel over. Dat element wat de lagere schepselen met ons delen. Het gevoel van vreugde en verdriet, wat komt en gaat. En in het huwelijk komen altijd korte momenten of langere tijden dat dingen niet meer goed voelen. En als dan de foute vraag gesteld wordt: "voelen jullie nog wel voor elkaar?" Dan kan op basis van alleen lagere menselijke eigenschappen een keuze gemaakt worden van elkaar verlaten. Dat wil God niet. God wil eenheid. Zelfs als er een scheiding is van tafel en bed om heel erge dingen te voorkomen, dan nog wil God dat je niet met een ander samengaat, maar dat je als het ware op de uitkijk blijft staan, zoals de vader uitkijkt naar zijn verloren zoon. De zoon die spijt kreeg van zijn slechte handelen en terug ging naar zijn vader om zich met hem te verzoenen.

Priesters blijven alleen vanwege God

Overigens zijn er mensen die bewust alleen blijven, zoals de priesters. Maar dat is afzien van een huwelijk vanwege een hogere relatie, vanwege een relatie met God. De priester heeft de getijden, de gebeden en overwegingen overdag en zijn gedachten zijn bij God. De vrouw zou daar bekaaid bij afkomen. Maar de priester móet wel als hij herder wil zijn en de parochianen bij God wil brengen die hij immers kent als geen ander. Toch zal er wel eenzaamheid zijn door het alleen zijn, maar daarom moet je ook als priester geroepen zijn door God zelf die dan ook zijn genaden geeft om met dat alleen-zijn om te gaan.  

Alleenstaanden die geen levenspartner tegenkomen

Ook kan het zijn dat mensen alleen blijven omdat ze gewoon niemand tegenkomen waar ze een algehele levensgemeenschap mee kunnen vormen. Het is meer kruis dan keuze. Een situatie van eenzaamheid waarin Adam was zonder Eva. De kerkgemeenschap wordt dan opgeroepen die eenzaamheid te helpen verlichten, zoals ze de zorg heeft voor weduwen en wezen.

Kinderen worden ook weer bruidsparen

Maar over het algemeen is het Gods bedoeling dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zich zo aan zijn vrouw zal hechten dat zij volkomen één zijn. De huwelijksliefde gaat voor de ouderlijke liefde. En huwelijksliefde is meer dan alleen gevoel en verliefdheid. Ook samen kunnen denken en begrip tonen. Ook samen bidden en zo laten zien, tonen dat je in die andere, grotere werkelijkheid van God gelooft behalve alleen in de zichtbare werkelijkheid.

Het eerste bijbelboek geeft als allereerste motief voor een man het huis uit te gaan, zijn ouders te verlaten om een bruidspaar te vormen. Net zoals God Adam en Eva geschapen heeft als bruidspaar. Die relatie vormen is een wezenlijk doel.

Doel nastreven: huwelijk als totale levensgemeenschap

Ten slotte heeft de bijbel het niet over halve gemeenschappen. Wel samenwonen, maar toch allerlei dingen voor jezelf houden. Allerlei voorbehouden en privileges. Of tijdelijk, zolang als het leuk is. Of alleen maar lichamelijke nabijheid, maar geestelijk niet. Nee, God houdt ons het volmaakte voor. Een algehele levensgemeenschap. Dat je daarin gemakkelijk te kort kunt schieten is duidelijk. Maar dan is gerichtheid op die algehele levensgemeenschap nodig. Dan is vergeving vragen, ook sacramenteel via de biecht, nodig. Dan is leven vanuit de sacramenten nodig. Want in de sacramenten geeft God ons alles wat nodig is om een liefdesband in stand te houden. Een band die uitgaat boven het gevoelsleven. Een band van lief en leed delen. Van echtelijke liefde. Amen.