Vrouw wie ben je?De prominente Amerikaanse Pia de Solenni, ethicus en moraaltheoloog, spreekt op 2 mei a.s. op het symposium ‘Vrouw, wie ben je?’ over onder meer de rol van de vrouw in Kerk en maatschappij. “Het verschil en de complementariteit tussen man en vrouw verdienen meer aandacht, net als de rol van de vrouw binnen de Kerk.”
Lees het artikel in Katholiek Nieuwsblad