School mag homoseksuele leraar niet ontslaanKatholiekgezin.nl kwam het volgende opvallende bericht tegen en vraagt zich af hoe de lezer hierover denkt. Een leraar die voor zijn homoseksualiteit is uitgekomen, mag niet worden ontslagen door een gereformeerde basisschool. Stem erover mee in de stelling. Katholiekgezin.nl kwam het volgende opvallende bericht tegen en vraagt zich af hoe de lezer hierover denkt. Een leraar die voor zijn homoseksualiteit is uitgekomen, mag niet worden ontslagen door een gereformeerde basisschool. Stem erover mee in de stelling.

School mag homoseksuele leraar niet ontslaanDe kantonrechter in Leiden heeft woensdag 2 november besloten dat de Gereformeerde Basisschool Dr. K. Schilder in Oegstgeest een homoseksuele leraar niet mag ontslaan.

Eerder dit jaar maakte de leraar bekend dat hij en zijn echtgenote uit elkaar gingen, en hij, hoewel nog getrouwd, was gaan samenwonen met een man. Volgens de school was het vertrek van de leraar toen onvermijdelijk. De rechter wees het verzoek van de school om de arbeidsovereenkomst met de leraar te ontbinden echter af.

Wet Gelijke Behandeling

Daarbij oordeelde de rechtbank dat het enkele feit dat de leraar uitkwam voor zijn homoseksualiteit en is gaan samenwonen met een man, geen aanleiding mag zijn voor schorsing en ontslag. De school heeft, zo beweert de rechtbank, te vroeg aangenomen dat hij niet meer kan functioneren als leraar. Daarbij zou niet zijn nagedacht over de vraag of Renkema door zijn keuze niet meer achter de grondslag van de school zou kunnen staan.

Onderscheid op grond van homoseksualiteit alleen is verboden, ook voor een gereformeerde school met standpunten van kerk en Synode. Het in twijfel trekken van de geschiktheid van een leraar vanwege zijn homoseksualiteit is volgens de rechter in strijd met de Wet Gelijke Behandeling. Volgens de school kan de homoseksuele docent de identiteit van de school niet meer geloofwaardig uitdragen. "Hij heeft in zijn leven keuzes gemaakt die met de grondslag niet verenigbaar zijn."

Geloofwaardig

De school, zo oordeelt de rechtbank, heeft bij de gesprekken in mei 2011 verzuimd met de leraar openhartig en inhoudelijk te praten over de vraag of hij nog geloofwaardig zijn werkzaamheden op de school zou kunnen uitoefenen en heeft daarom niet voldaan aan de maatstaf van goed werkgeverschap.

De leraar, Duran Renkema, zocht in september de publiciteit omdat hij zijn seksuele voorkeur niet relevant vindt voor zijn werk. Hij stelde in een verklaring dat hij uitstekend functioneerde ondanks dat hij homo is. Na de uitspraak van de rechter reageerde hij opgelucht. “Dit is een pak van mijn hart”, stelt hij. “'Laat dit een duidelijk signaal zijn aan andere scholen die overwegen om homoseksuelen weg te sturen.”

De school laat weten teleurgesteld te zijn over de gang van zaken, maar de gesprekken met Renkema “met een open hart” in te gaan. Wel zal het volgens de school moeilijk worden die met wederzijds respect te voeren. In de verklaring wordt de “negatieve berichtgeving” in de media gehekeld. De vorm en inhoud daarvan stemt volgens de school niet overeen met hoe de school met haar medewerkers wil omgaan. (nu.nl/nrc/kn)

Stem mee
Stem mee met de stelling in de rechterkolom. Hoe denkt u erover als een van de docenten van uw kind kiest voor een levensstijl die haaks staat op de grondslag van de school waar u kind op zit? Mag een school de leraar dan ontslaan?