Uit elkaar - En de kinderen dan?Minister Rouvoet hecht er groot belang aan dat scheiden zorgvuldig gebeurt, vooral in het belang van de kinderen. Hij verwacht veel van de nieuwe Wet zorgvuldige scheiding en voortgezet ouderschap. De opiniebijdrage in Katholiek Nieuwsblad van deze week gaat ook op deze kwestie in. Minister Rouvoet hecht er groot belang aan dat scheiden zorgvuldig gebeurt, vooral in het belang van de kinderen. Hij verwacht veel van de nieuwe Wet zorgvuldige scheiding en voortgezet ouderschap. De opiniebijdrage in Katholiek Nieuwsblad van deze week gaat ook op deze kwestie in.

Uit elkaar - En de kinderen dan?Deze week presenteerde minister Rouvoet de brochure ‘Uit elkaar … en de kinderen dan?’. Ouders die uit elkaar gaan, zijn vanaf 1 maart verplicht afspraken vast te leggen over de zorg voor hun kinderen na de scheiding. Het verplichte ouderschapsplan kan er volgens de minister aan bijdragen dat schadelijke gevolgen van scheidingen voor kinderen afnemen.

Op een congres van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars in Sint-Michielsgestel deed de minister een appél op mediators, juristen en andere professionals die bij scheiding betrokken zijn, om ouders te informeren over de mogelijke gevolgen voor kinderen. Hij wil ook dat ze ouders ondersteunen bij de invulling van het voortgezet ouderschap en de naleving ervan. Dit is in het belang van kinderen bij een scheiding van hun ouders.

Rouvoet verwacht veel van de Wet zorgvuldige scheiding en voortgezet ouderschap, die sinds 1 maart van dit jaar geldt. In de wet is onder meer geregeld dat ouders bij scheiding samen een ouderschapsplan maken, bijvoorbeeld over de zorg voor kinderen. “Als advocaat en mediator kunt u de wet duiden en maakt u ouders ervan bewust dat zij de zorg voor de kinderen zo goed mogelijk moeten inrichten”, hield Rouvoet zijn gehoor voor.

De nieuwe wet heeft volgens Rouvoet als belangrijkste doel: stabiliteit in de zorg voor kinderen. “Dat is belangrijk, want alle kinderen moeten alle kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen en veilig en met plezier op te groeien. Ook als hun ouders uit elkaar gaan.”

Elk jaar krijgen meer dan 60.000 kinderen te maken met een scheiding. Een derde van hen ondervindt problemen mede door langdurige en heftige conflicten tussen ouders. Problemen waardoor kinderen het risico lopen sneller te stoppen met school, depressief raken of agressief worden.

Rouvoet haalde aan dat er nog veel mis kan gaan met zorg- en omgangsregelingen en de alimentatieplicht. De minister vraagt daarom aan scheidingsbemiddelaars en/of mediators ook aandacht te besteden aan deze fase van de scheiding. “In nazorggesprekken bijvoorbeeld, én door uw cliënten te wijzen op de mogelijkheden bij de Centra voor Jeugd en Gezin. Die komen op dit moment overal in ons land van de grond. In 2011 heeft elke gemeente zo’n Centrum. Daar kunnen ouders en kinderen terecht met hun opvoed- en opgroeivragen, dus ook met vragen rond scheiding.” (Blik op nieuws/KN)

Zie ook de opiniebijdrage in Kartholiek Niewusblad over dit onderwerp.