De site bekend makenDe informatie en mogelijkheden die katholiekgezin.nl biedt, maken de jonge site interessant voor gezinnen en voor hen die zich inzetten voor huwelijk en gezin. Wij willen daarom vragen de site bekend te maken en als link op te nemen op uw site. U kunt flyers en posters bestellen, banners downloaden en een artikel voor het parochieblad overnemen. Aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief is natuurlijk ook mogelijk. De site bekend makenDe informatie die katholiekgezin.nl biedt, maar ook de vele tips en bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan ervaringsdeskundigen, maakt de jonge site interessant voor gezinnen in de parochie en voor hen die zich inzetten voor huwelijk en gezin. Wij willen daarom vragen de site bekend te maken in de parochie en als link op te nemen op de eventuele parochiesite.

Verder zijn flyers te bestellen, banners te downloaden en staat een artikel voor het parochieblad. U kunt zich ook aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

www.katholiekgezin.nl/service
Aanmelden voor de nieuwsbrief