Europees Parlement (foto credit: Alina Zienowicz)Het Europees Parlement heeft dinsdag 4 februari beslist dat er een Europees actieplan tegen homofobie moet komen. De plenaire zitting van het parlement heeft het zogenoemde Lunacek-verslag aangenomen. Nu is het aan de Europese Commissie welke actie volgt. Het Europees Parlement heeft dinsdag 4 februari beslist dat er een Europees actieplan tegen homofobie moet komen. De plenaire zitting van het parlement heeft het zogenoemde Lunacek-verslag aangenomen. Nu is het aan de Europese Commissie welke actie volgt.

Europees Parlement (foto credit: Alina Zienowicz)Het rapport stippelt een zeer omvangrijk programma uit om “homofobie” in heel Europa tegen te gaan en om “discriminatie op basis van seksuele geaardheid” in alle lidstaten van de Europese Unie een halt toe te roepen. Dat het woord discriminatie zo makkelijk in de mond wordt genomen, komt omdat werkelijk alles onder de noemer van de Universele Rechten van de Mens wordt geschaard. En ja, wie kan daar nou tegen zijn.

Mede om deze handelswijze en de inhoud was er vooraf zware kritiek op het rapport. Het verslag is niettemin goedgekeurd door het Europees Parlement met 394 stemmen voor, 176 tegen en 72 onthoudingen. Er zijn echter wel enkele amendementen toegevoegd aan het rapport die ervoor zorgen dat het niet-bindend is en dat dit soort zaken altijd de competentie van de lidstaten blijven.

Nu het Lunacek-verslag is aangenomen, komt het bij de Europese Commissie terecht. Die zou  dan het wetgevende initiatief moeten nemen. Het verslag is dus nog geen echt wetsontwerp. Wel geeft het verslag bij de Commissie met nadruk aan dat het Parlement wil dat er werk van gemaakt wordt. Als de Commissie dan op een gegeven moment met een voorstel komt, moet het nog goedgekeurd worden door het Parlement. De Europese Commissie is overigens niet verplicht om iets met het rapport te doen. In theorie kan men het nog steeds naast zich neerleggen.