Lombardi neemt het op voor de PausDe beschouwingen van de paus over het gezin, zoals in zijn bood­schap voor de Wereld­vrede­dag en zijn toe­spraak tot de Romeinse Curie, slaan niet op juri­dische vragen zoals de wette­lijke erken­ning van het homo­huwelijk, maar wel op de vraag wie de mens is. Lombardi neemt het op voor de PausDe beschouwingen van de paus over het gezin, zoals in zijn boodschap voor de Wereldvrededag (1 januari) en zijn toespraak tot de Romeinse Curie, slaan niet op juridische vragen zoals de wettelijke erkenning van het homohuwelijk, maar wel op de vraag wie de mens is.

Daarbij is het onderscheid tussen man en vrouw voor de paus essentieel. Dat zegt pater Federico Lombardi in zijn weekcommentaar voor ‘Radio Vaticaan’. De directeur van de persdienst van het Vaticaan reageert daarmee op recente uitlatingen van vooral Amerikaanse media. Die lazen in de uitspraken van de paus een felle kritiek op het homohuwelijk, hoewel daarover niet expliciet wordt gesproken.

Pater Lombardi: “Het onderscheid tussen man en vrouw is volgens de paus essentieel voor het bestaan van de mens. Het vormt de basis van de relaties tussen vader, moeder en kinderen. Dit onderscheid behoort tot de natuur van de mens, die door God is geschapen.” Lombardi looft de paus voor zijn duidelijkheid en omdat hij de moed heeft om het gezin te verdedigen, ook al lokt dat weerstand uit. (Kerknet.be)