RKK - Levensbeschouwelijke kieswijzerIn de aanloop naar de verkiezingen van 12 september is een levens­beschouwe­lijke kies­wijzer gelan­ceerd door Kruispunt TV / RKK. Deze wijzer bevat stellingen over kwesties als IVF, de abortus­termijn en de zondags­rust, en vergelijkt de standpunten van acht partijen. In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september is een levensbeschouwelijke kieswijzer gelanceerd door Kruispunt TV / RKK. Deze wijzer bevat stellingen over kwesties als IVF, de abortustermijn en de zondagsrust, en vergelijkt de standpunten van acht partijen.

RKK - Levensbeschouwelijke kieswijzer Naast de algemene kieswijzers Kieskompas en stemwijzer zijn er ook allerlei specifieke kieswijzers zoals een Technische kieswijzer, groene kieswijzer, een kieswijzer geestelijke gezondheidszorg, een kieswijzer voor cannabisliefhebbers, enzovoort.

Nu is er dan ook de Levensbeschouwelijke kieswijzer.

Levensbeschouwelijke kwesties

De website van RKK meldt: “In de meeste partij­programma’s staan ze niet, in de verkiezings­campagne komen ze nauwelijks aan de orde: levens­beschouwelijke kwesties.” Daarom is deze kieswijzer opgezet met stellingen over kwesties als IVF, de abortus­termijn, zondagsrust, budget voor ontwikkelings­samenwerking en christelijke feestdagen.

Politieke partijen

De partijprogramma's die door de redactie naast elkaar zijn gelegd, zijn van de volgende acht partijen:

• CDA
• ChristenUnie
• D66
• Groen Links
• PvdA
• SGP
• SP
• VVD

De PVV heeft expliciet gekozen om niet mee te doen.

Hoe werkt het?

Voorbeeldresultaat van de levensbeschouwelijke kieswijzer
Voorbeeld­resultaat van de kieswijzer.

Door 18 meerkeuze­vragen te beantwoorden geeft de website een score van 0% tot 25% voor elk van de acht politieke partijen. Waarom gekozen is voor deze schaal is niet bekend maar het is wellicht een indicatie dat er ook andere dan levens­beschouwelijke aspecten mee zouden moeten wegen.

Elk van de 18 antwoorden levert een score op per partij. Opgeteld geven ze een indicatie welke partij(en) vanuit levensbeschouwelijk perspectief het beste bij je past.

Kanttekening en conclusie

Er zijn altijd wel wat kant­tekeningen te plaatsen bij een kieswijzer. Zo komt bijvoorbeeld de liberale definitie van het begrip ‘gezin’ van het CDA tegenover die van ChristenUnie helemaal niet aan de orde. Verder kunnen vraags­telling en antwoord­formulering nooit helemaal objectief zijn.

Desalniettemin is deze kieswijzer een nuttig hulpmiddel om -samen met het resultaat van een algemene kieswijzer- een weloverwogen keuze te maken waarbij ook levens­beschouwelijke aspecten worden meegewogen.