Pontificium Consilium Pro LaicisPaus Franciscus benadrukt in een brief aan de Pauselijke Raad voor de Leken de funda­men­tele rol van leken voor de vitali­teit van de katholieke Kerk. “De verkon­diging van het Evangelie is niet enkel een opdracht van de ‘beroeps­mensen van de verkondiging’, maar van alle gedoopten.” Paus Franciscus benadrukt in een brief aan de Pauselijke Raad voor de Leken de funda­men­tele rol van leken voor de vitali­teit van de katholieke Kerk. “De verkon­diging van het Evangelie is niet enkel een opdracht van de ‘beroeps­mensen van de verkondiging’, maar van alle gedoopten.”

Pontificium Consilium Pro LaicisDe paus publiceert de brief naar aan­leiding van de vijftigste verjaardag van ‘Apostolicam actuositatem’, het concilie­decreet (een van de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie) over het lekenapostolaat dat op 18 november 1965 van kracht werd.

Franciscus beklem­toont dat het concilie leken niet als tweede­rangs­katholieken beschouwde of als mensen die zomaar bevelen van hoger­hand moeten opvolgen. “Door hun natuur­lijke veran­kering in de wereld zijn zij veeleer drager van het licht en de hoop van Jezus voor alle mensen.” Paus Franciscus doet in de brief een oproep om de leer van het Concilie steeds verder te laten door­dringen en om die op de tijd van vandaag toe te passen. (Kerknet)