Filial AppealMeer dan 405.000 mensen, onder wie 104 kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen vragen paus Franciscus in een “kinderlijke petitie” om een “woord van verheldering”, meldt LifeSiteNews. Meer dan 405.000 mensen, onder wie 104 kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen vragen paus Franciscus in een “kinderlijke petitie” om een “woord van verheldering”, meldt LifeSiteNews.

Filial Appeal Volgens de petitie is dat “de enige manier om de groeiende verwarring onder de gelovigen te over­winnen” over thema’s als huwelijk, echt­scheiding en homo­seksuele relaties.

‘Culturele Revolutie’

“Een interventie van het hoogste [kerkelijke] gezag is nodig om de oprukkende Culturele Revolutie te keren die door anti­chris­te­lijke krachten wordt gepromoot”, aldus de initiatief­nemers van de petitie. Die krachten “proberen al decennia de morele overtuigingen van mensen te onder­mijnen die gebaseerd zijn op het Evangelie en de natuurwet.”

Tot de onder­tekenaars behoort onder anderen kardinaal Raymond Burke, die paus Franciscus in november vorig jaar heeft opge­roepen om helderheid inzake de kerkelijke Leer over seksualiteit.

Omstreden plei­dooien

De petitie volgt op de groeiende verwarring en onvrede over de gang van zaken tijdens de Buiten­gewone Synode over het Gezin van oktober vorig jaar. Daarbij bepleitten sommige bisschoppen openlijk en met schijnbare steun van de paus de toelating van hertrouwd gescheiden katholieken tot de communie. Ook willen enkele bisschoppen grotere vrijheid voor homoseksualiteit.

Honderd vragen

Het initiatief tot de petitie is genomen door een aantal leken­organisaties. Die hebben ook een boekje uitgegeven onder de titel ‘Voorkeursoptie voor het Gezin’ dat honderd vragen over huwelijk, seksualiteit en gezin op toegankelijke wijze beantwoordt. Het boekje is ook in het Nederlands verschenen.

De petitie kan ook in het Nederlands worden getekend via www.filialappeal.org