Mgr. BonnyHet rooms-katholiek Lekenforum in België stelt zich in een open brief respectvol maar kritisch op tegenover mgr. Bonny, de Belgische bisschop die vorige week opzien baarde met zijn open brief over de aanstaande gezinssynode. Het rooms-katholiek Lekenforum in België stelt zich in een open brief respectvol maar kritisch op tegenover mgr. Bonny, de Belgische bisschop die vorige week opzien baarde met zijn open brief over de aanstaande gezinssynode.

Mgr. BonnyDe open brief van het Lekenforum is dus een reactie op die waarmee mgr. Bonny zelf internationaal de aandacht trok: mgr. Bonny publiceerde op 5 september, precies een maand voor aanvang van de gezinssynode in Rome, een brief waarin hij een vurig betoog houdt voor een meer barmhartige houding van de Kerk en een welwillende heroverweging van een aantal ethische kwesties.

Mgr. Johan Bonny geeft in de uitgebreide brief van 23 pagina’s enkele persoonlijke beschouwingen en verwachtingen ten aanzien van de Synode. In zijn tekst verwijst hij onder meer naar de antwoorden uit België en de buurlanden op de vragenlijst van Rome, op het Instrumentum Laboris van de Synode en op de recente exhortatie van Paus Franciscus 'Evangelii Gaudium'.

Zijn verwachtingen hebben zowel te maken met de kerkgemeenschap als met het gezin. Ze volgen een historische lijn die begint bij het Tweede Vaticaans Concilie en doorloopt naar de situatie van vandaag. Daarbij probeert de bisschop theologie en pastoraal zo dicht mogelijk bij elkaar te laten aansluiten. De Kerk als ‘een huis en een leerschool van gemeenschap’ is de rode draad in zijn bijdrage. Het is geen leerstellig document en geen pastorale brief.

Met zijn werktekst wil de bisschop, aldus zijn eigen woorden, enkel een persoonlijke bijdrage leveren aan de gesprekken die tijdens de Synode gevoerd moeten worden. Omdat personen uit meerdere taalgroepen in België en erbuiten de bisschop over dat onderwerp hebben aangesproken, is het document in meerdere talen verschenen.

Opvallend was dat in de eerste dagen na verschijnen van de brief diverse media slechts een klein onderdeel uit de brief naar voren halen en koppen gebruikten als: ‘Bisschop Bonny: Kerk moet homo's en ivf accepteren’ of ‘Bisschop Bonny: Kerk moet homoseksualiteit aanvaarden' of Bisschop Bonny wil "andere" kerk’. Bij nalezen van de brief blijkt, naast een enkel voorbeeld van situaties rondom homoseksuele relaties die de Kerk tegen kan komen, dat hij slechts op één plaats iets concreets over het huwelijk tussen mensen van het gelijke geslacht zegt. Veel meer gaat de brief over hertrouwd gescheidenen en hoe de Kerk zich tegenover hen verhoudt.

Mgr. Bonny probeert in de brief inderdaad een lans te breken voor een open gesprek op de Synode over de concrete en complexe situaties waar mensen soms in terecht zijn gekomen. Daarin heeft men gelijk. Door zijn retorische vraagstelling, die hij bij de diverse voorbeelden hanteert, komt het over alsof hij probeert iets door te drukken of als vanzelfsprekend neer te zetten. Hij benadrukt echter ook steeds dat hij vooral het open gesprek hoopt te kunnen stimuleren met zijn persoonlijke overwegingen. Terecht stellen mensen de vraag of hij het op deze manier had moeten doen en of het aan een bisschop is een dergelijk geluid zo in het nieuws te brengen.

Het Lekenforum heeft, ook met een open brief, kritisch geregeerd op deze overwegingen. Zij maakt kanttekeningen bij een aantal beweringen en stelt sommige uitspraken aan de kaak.
Wie echt inhoudelijk beide brieven wil lezen, vindt hieronder de brief van mgr. Bonny en de brief van het Lekenforum.

Links