Leerkrachten moeten strenger zijnUit onderzoek van het maandblad over opvoeding J/M Ouders onder 500 ouders blijkt dat een meerderheid ontevreden is over het gebrek aan orde en discipline in het onderwijs.
Uit onderzoek van het maandblad over opvoeding J/M Ouders onder 500 ouders blijkt dat een meerderheid ontevreden is over het gebrek aan orde en discipline in het onderwijs.

Leerkrachten moeten strenger zijnHet NRC schrijft naar aanleiding van de enquête: Een strenge, maar rechtvaardige leraar voor hun kinderen. Dat verlangt 80 procent van de ouders.

Ouders geven de basisschool gemiddeld een 6,7 en de middelbare school een 6,5. Hoe ouder het kind, des te ontevredener de ouders. Ouders met een kind in het voortgezet onderwijs zijn op praktisch alle punten kritischer dan ouders die alleen nog maar ervaring hebben met de basisschool. En binnen het basisonderwijs zijn ouders van kleuters veel enthousiaster dan ouders van bovenbouwers.

Vooral de informele omgangsvormen en de zachtaardige cultuur zijn ouders een doorn in het oog, zo blijkt. Volgens 61 procent zou het helpen als leraren zich niet meer bij de voornaam laten noemen. 56 procent van de ouders pleit voor herinvoering van strafregels. Ruim eenderde vindt dat de school van hun eigen kind te soft optreedt tegen pesters en grote monden. Volgens de meeste ouders worden hun kinderen niet overvraagd op school. Dat de druk om te presteren te groot is, vindt 60 procent dan ook „onzin”.

Verder willen ouders dat de school nog meer de nadruk legt op basisvakken als rekenen/wiskunde, taal/spelling, leesvaardigheid en feitenkennis. En leerkrachten zelf doen er goed aan de Nederlandse spelling nog eens goed te bestuderen, want tweederde van de ouders heeft de docent weleens op een spelfout betrapt.