Heer mijn God,
Onderwijs mijn hart vandaag
Leer mij U te zoekenIn waar en hoe U te zien
En waar en hoe U te vinden.

U hebt mij gemaakt en vernieuwd
En U hebt mij al het goede geschonken
Dat nu mijn deel is.
En toch ken ik U nog niet.
Ik heb niet datgene gedaan waartoe U mij bestemd heeft.

Leer mij U te zoeken
Want ik kan U niet zoeken
Tenzij U mij dat leert,
Of U vinden
Tenzij U uzelf aan mij laat zien.

Laat mij U zoeken in mijn verlangen
En laat mij naar U verlangen in mijn zoektocht.

Laat mij U vinden door U te beminnen,
Laat mij U beminnen als ik U vind.

Amen.

(H. Anselmus)