Nederlands Jeugd Instituut - Zorg en Advies TeamsHet landelijk steunpunt Zorg- en adviesteams is vorige week officieel gestart. Dit steunpunt biedt ondersteuning aan professionals die deelnemen aan een zorg- en adviesteam dat aan een middelbare school is verbonden.
Het landelijk steunpunt Zorg- en adviesteams is vorige week officieel gestart. Dit steunpunt biedt ondersteuning aan professionals die deelnemen aan een zorg- en adviesteam.

Nederlands Jeugd Instituut - Zorg en Advies Teams Vrijwel alle middelbare scholen hebben inmiddels een zorg- en adviesteam (ZAT). Met de toename van het aantal ZAT’s steeg ook de behoefte aan een spin in het web: een steunpunt waar de medewerkers van Zorg- en adviesteams terechtkunnen met vragen en waar ze ideeën en tips kunnen krijgen over de samenwerking in de jeugdketen. Dit landelijke steunpunt is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Zorg- en adviesteams

Zorg- en adviesteams (ZAT’s) op scholen zorgen voor snelle hulp aan leerlingen bij problemen. Door hun intensieve contact met leerlingen kunnen docenten vroegtijdig signaleren of een leerling extra zorg of hulp nodig heeft. Docenten schakelen vervolgens het ZAT in. Via de mensen in het ZAT komt de leerling snel bij de juiste hulpverleners terecht. Zo wordt voorkomen dat problemen escaleren en dat leerlingen voortijdig de school verlaten.

Disciplines

In een ZAT zitten verschillende disciplines, zoals bureau jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, politie, een jeugdarts, een orthopedagoog of psycholoog.

Het kabinet wil dat alle Nederlandse scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs kunnen beschikken over goed werkende zorg- en adviesteams.

Ter gelegenheid van de start van het landelijke steunpunt kregen de Winkler Prins school en de gemeente Veendam een innovatieprijs voor hun samenwerking in het ZAT. De komende jaren wordt deze prijs jaarlijks uitgereikt aan scholen en gemeenten met het meest vooruitstrevende beleid op het gebied van ZAT’s. (Jeugdengezin)

Zie ook www.zat.nl