KinderopvangIs kinderopvang nou wel of niet goed voor het kind. Zie ook de stelling in de rechterkolom. Het CBS rekende uit dat vorig jaar een kwart van de kinderen naar kinderopvang ging. Vorig jaar ging een kwart van de kinderen naar de kinderopvang. Een jaar eerder was dat nog twintig procent. Een jaar eerder was dat nog twintig procent. Het aantal ouders dat gebruik maakt van gastouderopvang verdubbelde zelfs in 2007, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

KinderopvangIn 2007 is de toeslag die ouders ontvangen voor kinderopvang flink gestegen. Hierdoor maken meer ouders gebruik van opvang via een dagverblijf, gastouder of naschoolse activiteiten. Vorig jaar ontvingen 388.000 ouders een toeslag, 117.000 meer dan een jaar eerder. Het Rijk keerde 1,9 miljard euro uit aan toeslagen. Dit is een half miljard meer dan waarop het kabinet had gerekend.

Versobering

De regering probeert nu de regeling voor kinderopvang te versoberen. Mogelijk wordt gesneden in de subsidies voor gastouderopvang. Volgens minister Wouter Bos (Financiën) wordt hiervan vaak oneigenlijk gebruik gemaakt. Ook overweegt het kabinet de bijdrage voor kinderopvang te beperken voor gezinnen met hogere inkomens.

Betaalbaar

Voor niet-werkende moeders blijkt een gebrek aan kinderopvang geen belemmering meer om aan de slag te gaan, aldus het CBS. Eén op de drie moeders van kinderen jonger dan dertien werkt niet. Een derde van deze groep wil aan de slag. Voor een groot deel van deze moeders is de wens tot werk niet vervuld omdat de gewenste baan niet beschikbaar is. Slechts tien procent geeft aan dat zij niet werkt vanwege een tekort aan betaalbare kinderopvang. (het Parool)

Stem mee met onze stelling over kinderopvang. Zie rechterkolom.