Gabriele Kuby: homohaat is een uitvinding van de homolobbyOp de website van Katholiek Nieuwsblad is een artikel verschenen over de Duitse katholieke schrijfster Gabriele Kuby die waarschuwt dat we ons in een Kulturkampf bevinden om het gezin. Wordt zij gedreven door homohaat? Op de website van Katholiek Nieuwsblad is een artikel verschenen over de Duitse katholieke schrijfster Gabriele Kuby die waarschuwt dat we ons in een Kulturkampf bevinden om het gezin. Wordt zij gedreven door homohaat?

Gabriele Kuby: homohaat is een uitvinding van de homolobbyDe katholieke schrijfster Gabriele Kuby wijst beslist af dat zij gedreven zou worden door ‘homohaat’. Zij was daarvan beschuldigd door de theoloog en hoofdredacteur van het Duitse homo-tijdschrift Männer, David Berger. Berger is in 2010 als homoseksueel ‘uit de kast’ gekomen en was vroeger uitgever en redacteur van het katholieke tijdschrift Theologisches.

Homohaat is uitvinding Homolobby

Onlangs eiste Berger in een commentaar: “Weg met de homohaters uit talkshows!” Daarbij noemde hij onder meer Kuby en CDU-bondsdaglid Katarina Reiche als “homovijandige kopstukken”. In gesprek met het christelijke internetforum Medrum zei Kuby: “Ik wijs beslist af dat ik door haat zou zijn gedreven of ooit iets tegen homoseksuelen gezegd heb wat als haat kan worden uitgelegd.” Dit zou niets anders zijn dan smaad. Kuby: “Homohaat is een begrip dat de homolobby heeft uitgevonden om kritiek op de cultuur-revolutionaire strategieën die de homolobby heeft uitgedacht in kwade reuk te brengen en te criminaliseren.”

Gelijkstelling

Over haar houding ten opzichte van homoseksuelen zei Kuby, schrijfster van het boek Die globale sexuelle Revolution, niets tegen mensen met een homoseksuele neiging te hebben. “Ik heb wel wat tegen de homoseksuele indoctrinatie van kinderen. Ik heb wat tegen de gelijkstelling van homoseksuele partnerschappen met het huwelijk tussen man en vrouw.”

‘Kulturkampf’

Kuby zegt vanwege haar opvattingen veel haatmail te ontvangen. “Die laten zien waar de haat werkelijk regeert. We bevinden ons in een culturele oorlog (Kulturkampf) waarin het om de toekomst van het gezin gaat, om de vrijheid, de menselijkheid, het christendom, de culturele identiteit en om het fysieke voortbestaan van de natie. Iedereen is opgeroepen zich in te zetten voor deze strijd om een leefbare en levenswaardige toekomst” (KN)