Kroaten stemmen tegen homohuwelijkEen meerder­heid van de Kroaten heeft op 1 december in een referen­dum laten weten het huwelijk te zien als een verbin­tenis tussen een man en een vrouw. Hiermee is het wets­voorstel om een homo­huwelijk mogelijk te maken weggestemd. Een meerderheid van de Kroaten heeft op 1 december in een referendum laten weten het huwelijk te zien als een verbintenis tussen een man en een vrouw. Hiermee is het wetsvoorstel om een homohuwelijk mogelijk te maken weggestemd.

Kroaten stemmen tegen homohuwelijkIn de jongte EU staat was een tegenbeweging ontstaan naar aanleiding van een wetsvoorstel om het homohuwelijk mogelijk te maken. Bij de uitslag bleek dat 65 procent van de stemmers “ja” had geantwoord op de op het stembiljet gestelde vraag: “Bent u het ermee eens dat het huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw?” Voor ongeveer 34 procent luidde het antwoord op die vraag “nee”.

Via het referendum wil de katholieke actiegroep Ten Behoeve van het Gezin bewerkstelligen dat in de Kroatische grondwet wordt opgenomen dat het huwelijk alleen is weggelegd voor man en vrouw. De actiegroep had het parlement in oktober per petitie gevraagd om de volksraadpleging. Die werd door zo’n zevenhonderdduizend mensen getekend.

Premier Zoran Milanovic noemde het referendum meteen al “idioot” en riep mensen op tegen te stemmen. Toch is de uitslag duidelijk: de meerderheid is tegen het homohuwelijk. Veel media melden dat de uitslag wordt gezien als een overwinning van de conservatieve katholieken in Kroatië. Kroatië trad afgelopen juli toe tot de Europese Unie.